Českou vizi mladé generace proneslo dvacet úspěšných v Lucerně

26. 10. 2018 | | Názory, Studentský život 44356029_422472884949846_4375211308157501440_n

Klub mladých politologů ve spolupráci s nadací Forum 2000 uspořádali v Lucerně Music Baru akci Youth, speak Up!, kde úspěšní mladí Češi pronesli své vize do budoucna České republiky. Jedním z vystupujících byl také student Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Šrámek, který mluvil o svém pohledu na stav českého zemědělství. Ze všech odprezentovaných vizí nakonec organizátoři zformovali jednotný výstup. Ten nyní poputuje k nejvyšším politickým představitelům země.

Na akci, která se konala 8. října, promluvilo celkem dvacet mladých řečníků. V jejich řadách se objevil například Tomáš Klus, Ondřej Krátký (spoluzakladatel Liftago), Martin Škoda (gastronom), Dominik Stroukal (ekonom Roklen24) nebo Hana Fořtová (zakladatelka Frusack). Organizátorka projektu Jana Soukupová začala slovy: ,,Dnešní doba je velmi složitá, komplikovaná a spousta lidí se v ní může cítit ztracená, a to včetně nás – mladých. Můžeme být naštvaní a frustrovaní, že politické strany nereflektují naše skutečné zájmy, naše tužby, že jejich program v nás zanechává otázky: A co po vás zbyde? Potopa? To nechceme.“ Následně zmínila, že jsou v Lucerně všichni poroto, že nechtějí potopu světa. Všech dvacet řečníků nástinilo své vize pro Českou republiku, která pro ně bude akceptovatelná. „My chceme nastínit směr, kam by Česká republika mohla dojít bez toho, aby si při tom odřela obě uši,“ dodala Soukupová.

Přál bych si potravinově soběstačné Česko

Po úvodním slovu si diváci poslechli vize, životní zkušenosti a praktické znalosti od mladé generace ekonomů, umělců, stratégů, podnikatelů, právníků nebo bloggerů a farmářů. Všichni vystupující měli tři minuty na své projevy. Dostali tím tak možnost vystoupit před veřejností se svými strastmi, příběhy, plány a hlavně vizemi pro Českou republiku. „Přál bych si, abychom byli jako země opět potravinově soběstační,“ začal svůj proslov student Fakulty mezinárodních vztahů Petr Šrámek. Dále upozorňuje na to, že nechce, aby se padesát procent potravin dováželo ze zahraničí. „Přál bych si, aby většinu rozpočtu Evropské unie z Programu rozvoje venkova čerpali pouze a jen agrobaroni. Neoznačil bych to jako rozvoj venkova, ale jako destrukci venkova,“ doplnil Šrámek.

Celou akci zašťiťovala Nadace Forum 2000, kterou založil Václav Havel. Díky němu se Fórum 2000 od svého vzniku snaží podporovat demokratické hodnoty a respekt k lidským právům. S organizátory celé akce se proto jeho členové dohodli, že na základě přednesených vizí se pokusí zformovat všechny vize do jednoho uceleného výstupu, který pošlou nejvyšším představitelům české politiky.

Foto: archiv Youth, Speak up!

Mohlo by tě zajímat: