Cirkus bude!

17. 1. 2000 | | Nezařazené

Možná by mnohé z vás, kteří někdy v průběhu minulého semestru navštívili některé z představení filmového klubu, zajímalo, jakým způsobem bude zajištěno promítání v semestru příštím. Nuže, vězte, že se spousta věcí na naší škole bude měnit k lepšímu, nejinak tomu bude i v případě filmového klubu.

Možná by mnohé z vás, kteří někdy v průběhu minulého semestru navštívili některé z představení filmového klubu zajímalo, jakým způsobem bude zajištěno promítání v semestru příštím. Nuže, vězte, že zprávy jsou dobré: důvěryhodné zdroje uvádějí, že se spousta věcí na naší škole bude měnit k lepšímu, nejinak tomu bude i v případě filmového klubu.

V minulém semestru jsme připravili celkem osmnáct projekcí dvanácti filmů. Nerovnost mezi uvedenými čísly byla způsobena nutností postupně zavést i druhé promítání – váš zájem byl obrovský. Původně jsme chtěli problém kapacity vyřešit přesunem do větších prostor, ukázalo se však, že za daných podmínek organizace filmového klubu bylo „déčko“ variantou s nejvyšším počtem sedadel pro videoprojekce. Počínaje letním semestrem 2000 by mělo být vše jinak.

Veškeré naše síly jsou nyní upnuty jedním směrem – přesunout projekce do staré auly, čímž by se částečně vyřešily kapacitní problémy (předpokládaná kapacita ca. 240 míst), ale zejména by se zcela změnil charakter projekcí a fungování filmového klubu jako takového. Proč stará aula? V jejích kdysi rádoby reprezentativních prostorách je ukryt malý poklad: zařízení na promítání filmů formátu 35 mm, což je standardní formát filmů v běžné distribuci, tedy těch, s nimiž se setkáváte při návštěvách kin. Podaří-li se po uskutečnění nezbytných technicko-organizačních kroků zajistit projekce z této promítačky, nesporně se tím nejen zvýší zvuková i obrazová kvalita reprodukce, ale též se nám otevře možnost vidět prakticky jakýkoli film, jež je nabízen distributory a filmovými archivy. S přihlédnutím k charakteru filmového klubu, jež chceme i nadále udržovat, budeme čerpat především ze zdrojů Asociace českých filmových klubů, Národního filmového archivu, společností CinemArt a Bontonfilm Beta.

Při pohledu na obsazenost staré auly v příštím semestru se jeví jako nejvhodnější termín pro promítání opět úterý večer – tento den bude jistě i výhodou pro stálé návštěvníky našeho filmového klubu, jež si na úterní promítání zvykli. S přihlédnutím k vašemu zájmu a možnostem školy bychom rádi opět zavedli promítání dvakrát týdně – tentokrát však pokaždé jiný film. Minimálně v průběhu února však začneme opatrně, tedy jedenkrát týdně.

Nabíledni je odpověď na dotaz, jež se dozajista začíná ozývat v mnohých vašich hlavách – to bude všechno zadarmo? Vzhledem k tomu, že budeme muset pro zajištění projekcí v uvedené podobě vstoupit do legálních komerčních vztahů, nebude. Případné vaše zklamání budiž vyváženo faktem, že předpokládáme ceny vstupenek v rozmezí 30-40 Kč, tedy hluboko pod hranicí ceny prakticky všech pražských kin. Pochopitelně počítáme se zavedením průkazek členů Filmového klubu VŠE, jež budou jejich držitele při nákupu vstupenek finančně zvýhodňovat. Věřte, že se vám budeme snažit za uvedené peníze nabídnout co nejvíce. Informace o prodeji vstupenek i členských legitimací filmového klubu budou včas dostupné na místech, kde jste byli zvyklí vídat program filmového klubu – tedy především na nástěnce v recepci knihovny a na webovských stránkách VŠE (pod odkazem Studentské aktivity). Na stejných místech bude vždy k nalezení i již zmíněný program.

Přestože se budeme snažit, aby se filmový klub v nové podobě rozjel už v prvním týdnu výuky, nemůžeme si být jisti, jestli se nám to povede. Bohužel existuje stále ještě příliš mnoho neznámých, jež mohou způsobit časovou prodlevu. V nejhorším případě opět roztočíme video a první představení proběhnou v původní podobě opět v jedné z poslucháren A až D. Od našeho úmyslu vybudovat na naší škole fungující filmový klub se však odradit nenecháme, máme přece jen dvě konstanty, o něž se můžeme opřít: vlastní nadšení a podporu vedení školy.

Závěrem bych vám rád poděkoval za přízeň, jež jste našim dosavadním aktivitám věnovali a která se odrazila zejména v návštěvnosti na představeních v průběhu zimního semestru. Doufám, že vás nezklameme a vaše přízeň potrvá i do budoucna. Budeme vděční za každý námět, připomínku či dokonce pomocnou ruku. Přeji vám všem krásný filmový rok 2000.

Mohlo by tě zajímat: