Člen NF VŠE, Martin Kovář, je podezřelý z plagiátorství

12. 2. 2019 | | Zprávy ze školy Martin Kovář, plagiátor

Koncem roku 2018 rezignoval prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy (UK) Martin Kovář. Historik působí také na Vysoké škole ekonomické (VŠE) jako zástupce vedoucího katedry hospodářských dějin. V současnosti čelí podezření z plagiátorství v několika publikacích, na které upozornili tři doktorandi z Filozofické fakulty (FF UK).

Obvinění od studentů Marka Jandáka, Tomáše Konečného a Ondřeje Crhákse se týká publikací „Anglie posledních Stuartovců 1658–1714“ z roku 1998, „Stuartovská Anglie“ z roku 2001 a kapitoly o Jakubovi I. Stuartovi v knize „Lidé a dějiny“ z roku 2017, ve které Kovář vystupuje jako člen kolektivu autorů. O celé kauze informoval týdeník Respekt, zmíněný historik obvinění doktorandů odmítá.

Vše momentálně prošetřuje Etická komise FF UK. Své stanovisko zveřejní na nejbližším zasedání Akademického senátu FF UK ve čtvrtek 14. února.

Přes dvě desítky let na Národohospodářské fakultě

PR oddělení UK informuje na stránkách univerzity o ukončení působení Martina Kováře na univerzitě. „Důležitým důvodem k ukončení jeho pracovního poměru na Filozofické fakultě UK je rovněž to, že nehodlá nadále pracovat v prostředí, v němž je dlouhodobě vystavován osobním útokům (zejména na sociálních sítích), což má devastační dopad na jeho rodinu,“ píše se ve zveřejněném textu.

Martin Kovář působí také jako externí poradce ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) a jako zástupce vedoucího Katedry hospodářských dějin a člen vědecké rady Národohospodářské fakulty (NF) na VŠE. Na NF VŠE je od roku 1993, kdy nastoupil na Katedru hospodářských dějin na pozici odborného asistenta.

Vedení VŠE se až do rozhodnutí Etické komise nechce k situaci vyjadřovat. „Vzhledem k tomu, že zmíněné obvinění z plagiátorství v současné době řeší Etická komise FF UK, nebudeme její rozhodnutí předjímat,“ komentuje tisková mluvčí VŠE Martina Mlynářová. Dodává, že personální záležitosti jsou v gesci jednotlivých fakult. K situaci se pro iList z důvodu zahraniční cesty prozatím nevyjádřil ani děkan Národohospodářské fakulty Zdeněk Chytil a na dotazy nereaguje ani Martin Kovář.

Jak však uvádí ve svém článku portál Aktualne.cz, dle vyjádření mluvčí VŠE zastává rektorka Hana Machková názor, že v případě potvrzení plagiátorství by došlo k poškození dobrého jména Národohospodářské fakulty. Proto v dané záležitosti již jednala s děkanem NF Zdeňkem Chytilem a požádala ho o její důkladné prověření.

Podle některých médií se Kovář plagiátorství nedopustil

Etická komise FF UK na své schůzi v druhé polovině prosince dospěla k závěru, že materiály předložené třemi studenty zakládají důvodné podezření, že se historik Martin Kovář opakovaně dopustil plagiátorství. Závěry jsou zveřejněné na stránkách FF UK. Samotný Kovář zaslal na pozdější jednání komise své písemné vyjádření, osobně se ale nedostavil.

Komise letos v lednu dostala od rektora UK Tomáše Zimy odborné posudky dvou historiků Roberta Kvačka a Jaroslava Pánka. Oba působí na FF UK a byli dlouholetí kolegové Martina Kováře. Portál Info.cz na jejich základě informoval, se historik žádného plagiátorství nedopustil.

Ve svém vyjádření na stránce fakulty hodnotí Etická komise přístup rektora jako nestandardní a neprospívající řádnému vyšetření kauzy. K vstupování nejvyšších představitelů univerzity do její práce by nemělo docházet. „Objektivní prošetření tohoto stejně jako jakéhokoli jiného podnětu týkajícího se plagiátorství či jiného prohřešku proti etice vědecké práce není zpravidla expertní záležitostí, ale schopností, kterou by měli disponovat všichni akademičtí zaměstnanci Univerzity Karlovy, chtějí-li samostatně publikovat,“ píše se ve vyjádření komise.

Studenti UK: Plagiátorství bylo veřejným tajemstvím

Kauza zahájilo zveřejnění zjištění studentů Marka Jandáka, Tomáše Konečného a Ondřeje Crháka na stránce Spolku studentů historie FFabula počátkem loňského prosince. Jejich analýza porovnávala díla Martina Kováře s knihou anglického historika Barryho Cowarda „The Stuart Age: A history of England 1603–1714“, která vyšla v roce 1980. Shoda poznámkového aparátu publikace z roku 1998 s poznámkami z knihy Barryho Cowarda je dle jejich názoru 40,5 %. Kovářova kapitola v knize z roku 2017 obsahuje až 45,7 % poznámek opsaných z Cowardovi knihy. Celá analýza je dostupná zde. Jak v závěru uvádějí autoři, fámy o možném plagiátorství Martina Kováře kolovaly mezi studenty již léta.

Na základě svých zjištění pak na stránkách studentského časopisu Obscura, který se nachází na portálu Spolku studentů historie FFabula, zveřejnili rozsáhlou analýzu porovnávající Kovářova díla s Cowardovou knihou a zaslali ji příslušným univerzitním a fakultním orgánům. Jak uvádí pro portál Respekt.cz, svou práci odprezentovali také na pravidelné schůzce studentů a vedení tři hlavních ústavů filozofické fakulty.

Foto: cs.m.wikipedia.org

Mohlo by tě zajímat: