Co dělat když… chcete pořádat ve škole akci

13. 3. 2006 | | Studentský život

Rozhodnete-li se uspořádat v prostorách školy jakoukoli akci, je třeba pro ni získat povolení. Začněte raději s dostatečným časovým předstihem, abyste stihli oběhnout několik kanceláří a získat příslušné podpisy a razítka. Dobrým průvodcem vám bude Oznámení o konání studentské akce, které najdete již připravené na stránkách nb.vse.cz/studentt spolu s Pravidly pro pořádání studentských akcí.

Rozhodnete-li se uspořádat v prostorách školy jakoukoli akci, je třeba pro ni získat povolení. Začněte raději s dostatečným časovým předstihem, abyste stihli oběhnout několik kanceláří a získat příslušné podpisy a razítka.

Dobrým průvodcem vám bude Oznámení o konání studentské akce, které najdete již připravené na stránkách http://nb.vse.cz/studentt spolu s Pravidly pro pořádání studentských akcí. Stránky stejně jako kontaktní mail studentt@vse.cz náleží studentské tajemnici rektora VŠE Barboře Kunstové. Ta ve funkci tajemníka rektora pro studentské záležitosti vystřídala Antonína Pavlíčka. Barbora Kunstová je studentkou a studentskou senátorkou v AS VŠE, kde reprezentuje FFÚ.

Ale zpět k akci, kterou chcete pořádat. Nejdříve si dobře prostudujte Pravidla. Najdete zde, na jaké akce se povolení vztahuje a jak postupovat při jeho získávání. Škola podporuje zejména odborné a zájmové akce studentů. Váš záměr pak předložte studentské tajemnici, která s vámi projedná organizační podrobnosti a poradí, které další útvary VŠE budete muset kontaktovat při vyplňování Oznámení. Jedná se například o Pedagogické oddělení, Útvar obrany a ochrany či CTVS. Každý z útvarů má na své vyjádření 7 dní, proto si na vyřízení povolení vyhraďte dostatek času.

Máte-li vše povoleno, můžete se směle vrhnout na propagaci vaší akce. Informace o ní se může objevit na webových stránkách školy, na světelných informačních tabulích, dveřích učeben či na vyhrazených nástěnkách. Vše je podrobně popsáno v Pravidlech. Po skončení akce jste jako pořadatelé povinni podat studentské tajemnici stručnou hodnotící zprávu. Stejné Oznámení vyplníte i pokud nepořádáte jednorázovou akci, ale naopak se chcete s nějakým bohulibým a pro školu příznivým úmyslem scházet například každý týden. Takové povolení získáte nanejvýš na jeden semestr. Pak je nutné o vhodnou učebnu žádat znovu.

Mohlo by tě zajímat: