Co můžeš udělat zítra, udělej už dnes!

21. 9. 2001 | | Rozhovory, Studentský život

Rozhovor s Ing. Lenkou Čermákovou, tajemnicí pro studentské záležitosti Fakulty podnikohospodářské.

Rozhovor s Ing. Lenkou Čermákovou, tajemnicí pro studentské záležitosti Fakulty podnikohospodářské.

Co přesně je úkolem tajemnice pro studentské záležitosti?

Řeším se studenty zejména studijní otázky týkající se rozvrhu, pedagogiky, zkoušek apod. Snažím se jim poradit ve věcech obecného rázu, např. zda je v konkrétní situaci lepší přerušit studium. Také pomáhám nově příchozím do prvního a čtvrtého ročníku zorientovat se ve struktuře studia, ale i na škole jako takové. Nejsem ale žádná chůva a ani by to nebylo správné. Jsem pouze první instance mezi studenty a zaměstnanci VŠE. Jen doporučím, kam nebo na koho se mají studenti obrátit, ale ve většině případů si každý už vyřeší danou situaci sám.

Na webových stránkách fakulty je moje činnost definována těmito osmi body:

Mimo mé funkce je na 3. fakultě zřízeno Informační středisko, které má za úkol podávat informace z různých oblastí. V současné době však ještě není v takové podobě, jakou bych si představovala.

Každý den čtu e-maily, protože většina otázek přichází touto cestou. Buď odpovím nebo se dohodnu na osobním kontaktu. Například jsem dostala dotaz, jaké jsou možnosti doktorandského studia na VŠE. Vzhledem k tomu, že všechny detailní informace neznám, tak tazatele odkážu na webovou stránku a zašlu mu kontakt na paní Čechovou, která je naším fakultním styčným důstojníkem pro doktorské studium.

Od kdy je funkce tajemnice na fakultě zřízena ? Vznikla na základě podnětu studentů?

Tuto funkci ustanovil pro zvýšení komunikace nový děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. v září loňského roku.

Jak se studenti dozvídají o tvé existenci?

Současným studentům jsem byla představena na předávání bakalářských diplomů. S nově příchozími do prvního a čtvrtého ročníku se konalo informativní setkání. Dozvěděli se ode mne, kde je menza, knihovna, jak si zařídit lítačku, apod. A hlavně, že se na mne můžou obrátit s jakýmkoli problémem.

Je zájem o tvoji pomoc? Máš nějakou zpětnou vazbu?

Musím říct, že zájem je veliký. Denně dostanu e-mailem 3-5 otázek. Studenti mi v 99 % poděkují. Někdy mi i napíší, jak celá jejich záležitost dopadla. Nedávno se jeden student chtěl dozvědět postup výběrového řízení do CEMSu. Omluvila jsem se mu, že ho bohužel neznám, ale poradila jsem mu, kam se má obrátit. Poté mi sám poslal e-mail, jak to všechno probíhalo.

Jiná zpětná vazba není, i když jsme ji iniciovali. Uspořádali jsme svačiny s děkanem pro prváky a příchozí čtvrťáky, kteří ukončili svůj první semestr na VŠE. Ale přišlo jich málo.

Ne vždy tedy znáš odpověď na dotazy studentů. Kam chodíš za informacemi?

Vyhledávám je ve studijním programu, na internetu – na stránkách školy, fakulty, knihovny. Spolupracuji s děkanem prof. Kleiblem, s proděkanem doc. Kubálkem,CSc., se studijními referentkami. Od právnického oddělení rektorátu jsem třeba zjišťovala, zda je oprávněné požadovat lékařské prohlídky studentů.

Jaké záležitosti jsi už řešila? Mají studenti možnost přečíst si odpovědi?

Všechny dotazy archivujeme. Nejčastější jsou na internetových stránkách fakulty v sekci Odpovědi na časté otázky. V současné době připravujeme databázi otázek a odpovědí, kterou chceme umístit na stránku http://vysledky.vse.cz. Studenti si budou moci nastavit, že chtějí zasílat aktuální informace z různých kategorií. Ale jsme teprve v počátcích.

Můžeš z toho množství dotazů vybrat nějakou kuriozitu?

Musela jsem přesvědčit vyučujícího, aby dal nový termín zkoušky studentce distančního studia. Řádného termínu se nemohla zúčastnit, protože v té době měla přerušené studium. Nevím, jestli to je kuriózní, ale určitě zajímavé. Myslím si, že tyto problémy pramení z toho, že ani jedna ze stran (studenti a vyučující) nezná studijní předpisy, neví, co může a nemůže.

Po osmiměsíčním působení ve funkci máš určitě mnoho úspěchů. Který považuješ za největší?

Podařilo se nám sestavit kruhy pro 1. semestr nově přijatých prváků. Nejsou povinné, studenti z nich mohou v rámci zápisů vycouvat. Zatím jsme se setkali s dobrou odezvou. Kruhy pomáhají odbourávat anonymitu mezi studenty. Bylo těžké to prosadit kvůli organizační náročnosti. Brali jsme třeba v úvahu jestli student má nebo nemá kolej, protože je nesmysl, aby dojíždějícím začínal rozvrh v 7.30.

Všechno asi neběží tak hladce. Setkáváš se s nějakými problémy?

Množí se stížnosti ohledně zápisů na státní závěrečnou zkoušku z ekonomie. Nerada to řeším, protože chápu obě strany. Vím, že problém je v systému. Do budoucna chci docílit zveřejnění data, kdy budou uvolněny nové termíny a také umožnit začátek zápisu uprostřed dne. Nikoliv o půlnoci, jak je tomu dosud, protože jsou zvýhodněni lidé, kteří mají internet doma nebo na kolejích. Jako další problém vidím to, že se na státnici můžou přihlásit i studenti, kteří ji ani nemohou skládat, popř. ji už mají.
Také se dohaduji s jednou jazykovou katedrou, která nechce povolit dodatečné zápisy na bakalářské zkoušky distančním studentům, ačkoliv to ostatní katedry dělají.

Je tvoje pravomoc dostatečná?

Myslím si, že ano. Všechno je v lidech. Záleží na tom, jestli se rozumně dohodneme. V některých případech jsem, bohužel, narazila na neochotu některých osob, ale není to tak zlé.

Co nového se chystá na 3. fakultě?

Připravujeme studijní programy B, C, D. Program B je pro navazující magisterské studium, C pro pětileté magisterské. Od září 2001 bude platit další program pro nové bakaláře, program D. Změní se struktura oborově povinných předmětů (přibude např. Podniková ekonomika 2, Management 2), aby byli bakaláři lépe připraveni pro praxi. Do inženýrského studia budou stanoveny přechodové podmínky, kterým vyhoví podstatně méně studentů, než tomu bylo doposud. Ostatní budou muset vykonat přijímací zkoušky. Myslím si, že je to spravedlivější vzhledem k uchazečům z jiných vysokých škol.

Čteš školní NEWSy a přispíváš do nich?

NEWSy čtu. Když znám odpověď, tak odepíšu. Ale většinou nereaguji na diskusní otázky, ať už z nedostatku času nebo třeba i z osobních důvodů.

V červnu loňského roku jsi ukončila inženýrské studium. Od září studuješ doktorský program. Jak se cítíš ve dvojroli studentka-vyučující?

Snažím se dívat vždy z pohledu studenta. Nakonec v senátu jsem za studenty. Snažím se vyučujícím vysvětlit, že tu jsou pro studenty, že to není naopak. Na druhou stranu, jako zkoušející, nedám zápočet či zkoušku všem, protože nějaké minimum je nutné znát. Ale nemám radost z toho, když někoho vyhodím. Naopak z každého „nezapočteno“ či „nevyhověl“ mám špatný pocit, ale chci být objektivní.

Můžeš popsat tvůj pracovní den?

Dopoledne většinou učím (Manažerskou informatiku 2 a 3, Manažerské rozhodování), nebo se účastním jednání kolegia děkana, pedagogického kolegia či zasedání akademického senátu. Odpoledne vyřizuji dotazy studentů, aktualizuji agendu. Večer odpovídám na e-maily. Poslední tři měsíce pracuji dvanáct a někdy i více hodin denně, protože se dělají již zmiňované studijní programy. Minulý semestr jsem o sobotách a nedělích připravovala skripta pro Manažerskou informatiku 1, ale tento semestr se snažím mít víkendy volné.

Studuješ, vyučuješ, účastníš se života na fakultě a externě děláš účetnictví. Zbývá ti ještě nějaký volný čas při takovém pracovním vytížení? Co prázdniny?

Práci se nevyhýbám. Mým heslem je: „Co můžeš udělat zítra, udělej už dnes“. Ke své nelibosti se tímto heslem řídím, ale vůbec se mi nelíbí. A tak se poslední dobou snažím šetřit.
Neumím pasivně odpočívat. Ve svém volnu chodím plavat, tancovat nebo čtu knížku. Mám ráda všechny žánry. Přečtu si sci-fi, detektivku nebo slaďák. Nečtu proto, abych utekla od reality, ale v knihách je spousta moudrosti a ponaučení.
O prázdninách budu připravovat cvičebnici pro Manažerské rozhodování.

Na tvých internetových stránkách jsou fotografie z Tuniska, Itálie a Francie. Kam se chystáš letos na dovolenou a jaké je tvoje vysněné místo?

V létě možná pojedeme do Turecka. Chtěla bych se podívat do Chile nebo Mexika, protože mě lákají aztécké národy.

Co plánuješ do budoucna v osobním životě? Chceš učit na naší škole?

Doktorské studium chci ukončit za standardní 3 roky. Nejsem zastáncem prodlužování, i když to školní systém umožňuje. Baví mě učit. Lákavé je i  jít do podnikové sféry, a to nejen kvůli finančnímu ohodnocení. Potřebuji být v kontaktu s praxí, abych o ní mohla učit. Zatím se mi to docela daří, vedu účetnictví v matčině firmě, dělám daně. Ale až jednou přijdou děti, tak hodím kariéru na nějakou dobu úplně za hlavu.

Mohlo by tě zajímat: