Co nového se dá studovat na „dvojce“

12. 11. 2003 | | Nezařazené

Nový studijní obor a dvě vedlejší specializace připravila pro akademický rok 2003/2004 Fakulta mezinárodních vztahů (FMV). „Nový bakalářský obor Cestovní ruch a regionální rozvoj je dle mých informací první mezifakultní obor na VŠE,“ tvrdí proděkan pro pedagogickou činnost FMV ing. Jiří Zeman. Jak již z názvu vylývá, na jeho realizaci se kromě FMV podílí také katedra regionálního rozvoje a veřejné správy z Fakulty národohospodářské.

Nový studijní obor a dvě vedlejší specializace připravila pro akademický rok 2003/2004 Fakulta mezinárodních vztahů (FMV).

„Nový bakalářský obor Cestovní ruch a regionální rozvoj je dle mých informací první mezifakultní obor na VŠE,“ tvrdí proděkan pro pedagogickou činnost FMV ing. Jiří Zeman. Jak již z názvu vylývá, na jeho realizaci se kromě FMV podílí také katedra regionálního rozvoje a veřejné správy z Fakulty národohospodářské. Ing. Zeman se domnívá, že absolventi nebudou mít problémy s uplatněním: „Se vstupem do Evropské unie, která klade velký důraz na regionální rozvoj, bude mít obor velký význam.“

Přes optimismus proděkana počet přihlášených studentů nesplnil původní očekávání. Problém byl ve skutečnosti, že se již nestačily vypsat přijímací zkoušky, které však v příštím roce určitě proběhnou. „Hodláme přijímat zhruba 75 studentů,“ prozradil Ing. Zeman. Tento rok chtěli řešit situaci umožněním přechodu asi sto studentům z oborů Mezinárodní obchod a Veřejná správa a regionální ekonomika. „Zatím víme pouze o pěti zájemcích,“ dodává proděkan FMV.

Vedlejší specializace Rozvojová studia je dalším společným projektem obou fakult. Ta má studentům poskytnout přehled o světové ekonomice a politice, o regionální politice či o mezikulturním managementu zaměřenému na rozvojové země. Kapacita není v tomto roce nijak omezena.

Po zavedení vedlejších specializací přednášených v angličtině, němčině a španělštině mohou jásat i  příznivci jazyka francouzského. Právě pro ně je určena nová vedlejší specializace Studia frankofonních zemí. Studenti mohou absolvovat jak kurzy komerčního jazyka, tak reálií frankofonních zemí. Dále mají možnost se připravit na získání diplomu Pařížské obchodní komory. Kapacita této specializace je omezena na 40 studentů, podmínkou pro přijetí je jednička či dvojka ze souborné zkoušky z francouzštiny a úspěšné absolvování vstupní zkoušky.

Mohlo by tě zajímat: