Data hýbou světem. Je na to ekonomka připravena?

14. 3. 2018 | | Rozhovory, Zprávy ze školy data byznys ilustrace

Datoví analytici patří v dnešní době k nejžádanějším zaměstnancům na pracovním trhu. Tento trend zohledňuje také Fakulta informatiky a statistiky (FIS). Ve spolupráci s řadou partnerů z praxe připravuje Rok Business Analytiky. S iListem nejen o připravovaných akcích diskutoval Ota Novotný a Martin Potančok, vyučující z Katedry informačních technologií a xPORTu.

Začneme ne úplně jednoduchou otázkou. Jak maturantovi, který se rozhoduje o výběru vysoké školy, vysvětlit, proč by měl jít zrovna studovat IT nebo statistiku?

Ota (O): Jsem přesvědčen o tom, že v dnešní době se jedná o velmi perspektivní obory. Naše škola vychovává v této oblasti jedny z nejlepších odborníků v České republice, kteří pak nacházejí široké uplatnění v praxi. Mnoho studentů může zaujmout i fakt, že tyto obory se neustále vyvíjí a jde je kombinovat s řadou dalších disciplín. Statistiku a informatiku dnes využijete například jak v marketingu, tak v řízení výroby, autech, vlacích nebo i v umění. V neposlední řadě bývají absolventi těchto oborů většinou nadstandardně finančně ohodnoceni.

Data hýbou dnešním světem, na tom se shodneme všichni. I přesto ale mám pocit, že se jich lidé bojí a preferují spíše humanitní než přírodovědné, či technické obory.

Martin (M): S tímto názorem, se moc neshoduji. Jsem přesvědčen o tom, že situace se začíná již zlepšovat. Zájemci o studium již nevnímají IT jako pouze ty černé krabice pod stolem. Naopak si myslím, že spousta studentů si čím dál více volí obory, v nichž mohou vidět zmíněnou perspektivu budoucího zaměstnání. Někoho může odradit o něco větší náročnost studia, spousta studentů v nich ale také může najít zalíbení, protože se rozhodně nejedná o jednotvárnou práci v oblasti, která se neustále vyvíjí.

Má VŠE sílu na tento trend studenty připravit?

O: Souhlasím s tím, že množství dat vznikajících každý den je v dnešní době enormní. Lidé se jak v profesním, tak osobním životě dostávají do informačního přehlcení, což vede k tomu, že se nakonec často rozhodují raději intuitivně, než na základě kvalitní analýzy, která je dnes (i vzhledem ke klesajícím cenám analytických nástrojů) mnohem dostupnější než tomu bývalo dříve. VŠE na to reaguje a významně rozšiřuje možnosti, jak se takové věci naučit a pracovat s nimi. Jako příklad mohu uvést novinku letošního roku, iniciativu Rok Business Analytiky, kde se právě snaží vysvětlit důležitost využití dat.

Na vedlejší specializaci a novém oboru intenzivně pracujeme

Dají se absolventi ekonomky označit za kvalitní budoucí zaměstnance?

M: Možná to bude znít hodně sebevědomě, ale naši absolventi jsou v business analytice extra třída. Jsem přesvědčen o tom, že je to díky úzkému propojení IT, statistiky a businessu, které studenti nikde jinde zřejmě nedostanou. Moc dobře si ale uvědomujeme, že současná situace v praxi vyžaduje efektivnější analýzu dat, to znamená ještě větší propojení informatiky a statistiky. Toto se snažíme začleňovat do výuky.

Neměl by v českém vysokém školství existovat obor, který by se zaměřil pouze na business analytiku? Pro praxi by to byl zlatý důl.

O: Je to určitě zajímavá myšlenka mít takto zaměřený obor a už na něm pracujeme. Připravujeme novou vedlejší specializaci a nad speciálním oborem intenzivně uvažujeme. Abychom zvýšili zájem o oblast business analytiky jako takovou, rozjíždíme iniciativu Rok Business Analytiky, na kterém se podílí VŠE, xPORT a insiders 4.0 (Controller Institute). Tato iniciativa si klade za cíl popularizovat moderní pojetí business analytiky, představit její hodnoty a ukázat konkrétní přínosy firmám. Tedy vyvolat zájem pro analytiku a využití dat u studentů a široké veřejnosti a edukovat odbornou veřejnost..

Co organizátoři během Roku Business Analytiky připravují?

Business & Analytics Forum (15. března) ukáže, jak firmy pracují s daty a co z nich získávají. Program bude obsahovat Idea Hub k digitalizaci, Customer, Operation a Analytics Insights.

Data Festival (25. dubna) bude akce otevřená široké veřejnosti z řad studentů, jednotlivců a firem. Návštěvníci na jednom místě uvidí velkou škálu možností práce s daty a jejich využití ve všech oblastech života. Na festivalu se bude každý moci účastnit řady různě pokročilých workshopů na práci s daty, jejich vizualizaci, analýzu textových informací, poslechnout si panelové diskuse či přednášky od předních českých expertů a v neposlední řadě i promluvit se zástupci firem.

Workshop Data X (26. – 27. dubna) bude dvoudenní workshop v angličtině určený pro profesionály z řad firem a špičkové studenty. Workshop bude veden pod taktovkou odborníků z UC Berkeley, California. Cílem bude tvorba reálných obchodních strategií v oblasti práce s daty, jak na datech vystavět nové obchodní modely data science a umělou inteligenci. Součástí budou rovněž případové studie na budoucnost Data Science a Big data, Cloud Computing.

DS&BI Academy VŠE (od září) je zaměřena na přípravu specialistů v oblasti Data Science a Business Intelligence, především analytiků, konzultantů a vývojářů. Akademie probíhá v průběhu akademického roku a může se do ní zapojit patnáct až dvacet studentů. V letošním roce otevře i zájemcům z řad praxe. Program akademie je připravován ve spolupráci s odborníky z předních českých firem. Studenti si prohloubí znalosti z DS a BI, v rámci programu se aktivně zapojují do návrhu a implementace kompletního řešení BI.

 

Mohlo by tě zajímat: