Databáze o nás vědí všechno

13. 9. 2006 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Obsluhu databází studia má na starosti Květa Šromová. V rozhovoru mimo jiné prozrazuje, jaké údaje o studentech škola shromažďuje a kdo všechno k nim má přístup.

Obsluhu databází studia má na starosti Květa Šromová. V rozhovoru mimo jiné prozrazuje, jaké údaje o studentech škola shromažďuje a kdo všechno k nim má přístup.

Jaké studentské databáze se na škole vytvářejí?

Pro studenta jsou to databáze Student a Stud data. V databázi Stud data je každý student zaznamenán pouze jednou a údaje jsou zde relativně stálé. Jsou to například adresa, pohlaví, státní občanství. Pak je databáze Student, kde je student zaznamenán vícekrát. Je tam jednou, pokud je na pětiletém oboru, dvakrát, pokud je na bakaláři a navazujícím magisterském studiu, a nebo vícekrát, pokud je tady opakovaně. V této databázi jsou k dispozici například údaje o hlavní a vedlejší specializaci. Největší část však tvoří examová data, neboli výsledky zkoušek a zápočtů. Ty se do databáze dostanou buďto přes systém Semestr, nebo systémem Výsledky. Velký problém, se kterým se potýkáme, je vztah naší databáze a PES. Protože to, co je napsáno na „psu“ není občas pravda. Důležité je to, co je tady u nás.

Kdo všechno databáze využívá?

Nejvíce jsou využívány ze strany prorektorů, proděkanů a studijních referentek. Ovšem jmenovat můžu i kriminální policii nebo školní Útvaru obrany a ochrany. Nedávno se nám stal jeden kuriózní případ, když volal řidič tramvaje číslo 9, že našel doklady a jestli mu můžeme pomoci najít majitele. Toho jsme našli a doklady vrátili zpět.

Má každý ze jmenovaných přístup ke kompletní databázi?

Administrátor má úplný přístup. Jinak jsou různé formy přístupu. Například přístup studijních referentek je přizpůsoben tomu, co tam zapisují. Samozřejmě platí, že referentky a proděkani můžou jen ke svým studentům. Naopak rektor a prorektoři mohou nahlížet do záznamů kteréhokoli studenta ze školy. Omezený přístup mají i tělocvikáři, aby mohli do systému vkládat zápočty z tělocviku.

Kdo se na vytváření databází podílí?

Databázi naplňují studijní referentky a katedry. Katedry zadávají údaje o výsledcích zkoušek a zápočtů. A referentky zase tu relativně stálou databázi, to znamená adresy nebo změny oboru. Správci jsme dva, já a Ivan Koudelka, který má na starosti hlavně matriku.

A kdyby student přišel, že chce záznam z matriky, jste schopni mu ho vydat?

Kde je student kmenově, tam může správce záznam změnit. Do záznamů o škole, kde není kmenově, se může pouze nahlížet. Ivan Koudelka je schopen zjistit všechny záznamy o rodném čísle, které v matrice jsou, pokud o ně projeví student zájem.

Jak dlouho se záznamy o studentech shromažďují?

Data jsou tady od roku 1993, takže jsme schopni udělat historii každého studenta od roku 1993. Po pěti letech by se měly ukládat do archivu, ale na serveru Sasanka, pod kterým jsou tyto databáze, jsou údaje všechny.

Podle čeho se v databázi vyhledává?

Nejpřesnější identifikace studenta je jeho rodné číslo a číslo studia. Program Progress, pod kterým databáze běží, má tu vlastnost, že zahrne všechny tabulky a klíčová data právě pod to rodné číslo a číslo studia.

Počítá se do budoucna s nějakou změnou systému identifikace studentů? Nyní jsou pod svým rodným číslem.

Rodné číslo by nemělo být kvůli zákonu o ochraně osobních údajů použito pro identifikaci studenta. Ale celý ten systém je na tom postavený a nemyslím si, že by se to mělo v dohledné době měnit. Já si ani nedovedu představit, jak by to šlo lehce nahradit. Ovšem ta rodná čísla být v systému stejně musí, a to nejen kvůli pojišťovně. Navíc rodná čísla potřebujeme pro výstupy pro Ústav informací ve vzdělávání pro Ministerstvo školství. Vykazovací povinnost máme při takzvaných jarních a podzimních sběrech. Sepisuje se, kolik přišlo přihlášek a jaká byla úspěšnost při přijímacím řízení.

Mohlo by tě zajímat: