Děkan FF UK se ohradil vůči urážkám Etické komise NF, děkanovi Chytilovi zaslal otevřený dopis

1. 6. 2020 | | Zprávy ze školy Martin Kovář, plagiátor

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) otevřeně zareagovalo na obvinění z účelové likvidace Martina Kováře, které se uvádí v zápisu ze zasedání Etické komise Národohospodářské fakulty (EK NF). Kovářovi bylo v únoru minulého roku fakultní etickou komisí FF UK a později i celouniverzitní EK UK prokázáno plagiátorství v několika pracích, které však EK NF v květnu tohoto roku vyvrátila.

Články iListu na dané téma si můžete přečíst na tomto odkazu.

Na stránkách Filozofické fakulty byl před pár dny zveřejněn „Otevřený dopis ve věci urážlivých útoků na FF UK“ děkana FF UK Michala Pullmanna adresovaný děkanovi NF Zdeňku Chytilovi. Pullmann v něm vyčítá Chytilovi, že EK NF si místo nestranného posouzení plagiátorství Martina Kováře zvolila za cíl manipulativním způsobem zaútočit na Filozofickou fakultu a celou UK.

„Zásadně se ohrazuji proti urážlivým výrokům a vyfabulovaným obviněním, kterých se někteří zaměstnanci Národohospodářské fakulty VŠE dopustili vůči naší fakultě, její akademické obci a spolupracujícím zahraničním odborníkům,“ uvádí Pullmann v dopise.

Pullmann považuje způsob komunikace členů EK NF za nepřijatelný

Dekan FF Pullmann v dopise poukazuje primárně na výroky členů EK NF Miroslava Ševčíka, Jana Vondráčka a Jeannette Frankové. V zápisu ze zasedání komise se objevily jejich výroky o zjevné likvidaci člověka podobné s likvidacemi osob komunistickým režimem, přirovnání obou etických komisí UK k organizované skupině, zpochybňování zahraničních expertů a jejich označení, s výjimkou Hugha Agnewa, za naprosté nuly.

„To je zcela nepřijatelný způsob komunikace mezi dvěma univerzitami, v příkrém rozporu s hodnotami, které mají vysoké školy ve společnosti prosazovat a hájit,“ uvádí v závěru dopisu Pullmann a žádá děkana Chytila, aby se za celou fakultu od těchto výroků distancoval a sdělil jak jemu, tak veřejnosti, jaké podnikne kroky k tomu, aby se podobné útoky již neopakovaly.

Právní kroky na obranu akademické obce UK se prozatím nechystají

Tématu otevřeného dopisu se věnoval i portál Aktuálně. Ačkoli vedení FF ve svém vyjádření z 15. května uvádí, že v reakci na závěrečnou zprávu EK NF zváží další kroky včetně právních, Aktuálně ve svém článku píše, že UK prozatím právní kroky vůči NF nechystá. Ve svém vyjádření pro Aktuálně to uvádí proděkan FF Daniel Soukup. Dle něj se jedná o bezprecedentní a urážlivý útok na FF.

„Nic takového v českém vysokém školství nepamatuji. Tudíž jsme dospěli k závěru, že je potřeba bránit Univerzitu Karlovu a její Filozofickou fakultu a dát veřejnosti jasně najevo, že tohle není přijatelné a nemělo by se to opakovat,“ uvádí portál Soukupové vyjádření ohledně otevřeného dopisu.

Dle něj je útok EK NF vůči UK snahou obhájit si působení usvědčeného plagiátora na fakultě, přičemž oni sami NF nijak nenapadali. „To je jejich vizitka a jejich zodpovědnost, ale sprostými útoky na Univerzitu Karlovu a Filozofickou fakultu překročili červenou čáru,“ vysvětluje Soukup a dodává, že se více než o právní se jedná o etickou záležitost.

Vyjádření děkana Filozofické fakulty a vedení Karlovy univerzity zjišťujeme.

Etická komise VŠE se případem opětovně zabývá

Jak iListu sdělila rektorka Vysoké školy ekonomické (VŠE) Hana Machková, dle jejího názoru podobná žaloba ani není možná. „Domnívám se, že není možné, aby UK žalovala VŠE (fakulty nemají právní subjektivitu, případný soudní spor by byl tedy pravděpodobně veden vůči VŠE jako celku, pozn. red.) ani za názory zaměstnanců NF vyjádřené v zápisu z jednání Etické komise NF VŠE, ani za jiné aktivity EK této fakulty,“ uvádí rektorka. Dodává, že Martin Kovář je zaměstnancem NF a veškerá rozhodnutí jsou plně v kompetenci děkana fakulty Chytila.

Dle předsedy EK VŠE Dušana Kučery by se danou záležitostí měla brzo opět zabývat také univerzitní komise naší školy. Prozatím však redakci iListu sdělil základní úvahy z posledního jednání komise, které se konalo minulý týden. „EK VŠE má za úkol odpovídat na podněty, které dostala. A ty se týkaly více než roční diskuse v řadě médií o podezření z plagiátorství, což je otázka odborně-etická. Díky zveřejnění zápisu EK NF se ovšem EK VŠE vyjadřovala i k ostrému výrazivu na adresu EK FF a UK, které čteme především ve zveřejněných a opakovaných postojích z diskuse komise,“ míní Kučera.

Použité termíny, které se v textu opakují, vnímá EK VŠE jako krajně nevhodné. „Jestli si EK NF myslí, že pochybila EK FF, pak bych čekal vyšší úroveň komunikace, která by čtenáře vedla k přirozenějšímu rozpoznání charakteru obou postojů k diskutovanému plagiátorství Kováře,“ komentuje Kučera situaci.

Myslí si, že děkan FF UK Pullmann ve svém dopise pojmenoval vznesené obavy ze zhoršujícího se vztahu mezi školami. „Celý rok jsme totiž mohli očekávat hledání příležitostí k novému jednání o rozdílném pohledu, ale místo stavění mostu byl mezi NF a FF vykopán spíše příkop,“ komentuje Kučera situaci.

Podle slov Kučery je srovnávání rozhodnutí EK FF a UK s likvidacemi osob v období komunistické normalizace nešťastné, patrně však záměrné. „Pokud má EK NF za to, že je Kovář v podstatě nevinen a EK FF se loni mýlila, svým slovníkem a přirovnáváním k politickým procesům minulého století těžko přesvědčí pozorovatele, že používá vyšší standard akademické mluvy než partner, jehož závěr z odborných posudků kritizuje,“ dodává.

Materiál vydaný EK NF dle něj sám o sobě nenabízí nějaký konstruktivní vývoj do budoucna. „Diskuse nad tímto stavem a jeho důsledky pro obě školy je naše nelehké téma na příští zasedání v červnu,“ zakončuje vyjádření Kučera.

Vedení NF se k celé záležitosti zatím nevyjádřilo

Redakce iListu již požádala tiskového tajemníka NF Daniela Váňu o vyjádření nejen k otevřenému dopisu, ale i k samotnému výsledku jednání etické komise fakulty. Prozatím ale na dotazy nereagoval. Předseda EK a proděkan NF Miroslav Ševčík však již dříve portálu Aktuálně sdělil, že za práci etické komise a svými výroky stojí. Dle něj se jednalo o fatální selhání FF.

Ve své odpovědi portálu tehdy potvrdil, že dle jeho názoru se jednalo o likvidaci. „Přesně tak likvidovali komunisté nepohodlné lidi v 70. letech. Přesně tak. Kdybychom my nebyli obezřetní a nepodívali se, jakým způsobem to dělali, jak falšovali podklady, jakým způsobem vybírali jakoby zahraničí autority, které jsou kromě Američana Agnewa naprosté nuly. Nedá se to přirovnat k ničemu jinému,“ odpověděl dle Aktuálně Ševčík.

Vyjádření k rozhodnutí EK NF iListu poskytl i Martin Kovář. Ten považuje závěry komise za zadostučinění. „Závěry Etické komise NF VŠE v Praze jsou pro mě zadostiučiněním, těším se na další práci na VŠE. V této souvislosti bych chtěl poděkovat mnoha studentům VŠE, kteří mi v uplynulých měsících vyjadřovali svoji podporu, velmi si toho vážím,“ řekl iListu Kovář.

Foto: archiv iHNed.cz

Mohlo by tě zajímat: