Deloitte & Touche sponzoruje studenty

24. 5. 2000 | | Kariéra, Rozhovory

Firma Deloitte & Touche připravila pro studenty Vysoké školy ekonomické projekt ”The best together”, při kterém odměňuje nejlepší diplomové práce částkou 25 tisíc korun. Na vzniku celé akce se podílel také partner společnosti z oddělení Management Consulting Ing. Jiří Polák, s nímž jsme udělali malý rozhovor.

Firma Deloitte & Touche připravila pro studenty Vysoké školy ekonomické projekt ”The best together” (Ti nejlepší patří k sobě), při kterém odměňuje nejlepší diplomové práce částkou 25 tisíc korun . Na vzniku celé akce se podíleli zejména Ing. Václav Loubek, partner z oddělení auditu, a partner společnosti z oddělení Management Consulting Ing. Jiří Polák, s nímž jsme udělali malý rozhovor.

Pane inženýre, co vás vedlo k uskutečnění tohoto projektu?

Cílem naší společnosti je podpora chytrých lidí. Chceme ohodnotit úsilí studentů, kteří diplomové práci věnují velkou část svého času a tvůrčího potenciálu. Domnívám se, že diplomová práce je vizitkou studenta, která napoví mnoho o jeho schopnostech a zodpovědnosti při řešení úkolů.

Jak probíhá výběr nejlepších prací a jaká kritéria jsou pro vás nejdůležitější?

Spolupracujeme s vedením jednotlivých kateder, které nám podle svého uvážení předají nejlepší diplomové práce. Z jedné fakulty tak získáme pět až šest prací, jež mají zaručenou vysokou odbornou úroveň. Firma Deloitte & Touche pak hodnotí především způsob, jakým je určité téma zpracováno. Zajímá nás, jak dokáže student vyjádřit své myšlenky a jak dokáže prezentovat závěry, ke kterým došel. Naši cenu dostane ten, kdo dokáže své dílo nejlépe “prodat”.

Co může studentům vaše ohodnocení přinést kromě finanční odměny?

Jde především o prestižní záležitost. Při promoci je zdůrazněno, že student získal ocenění za nejlepší diplomovou práci od firmy Deloitte & Touche, a je mu předána odměna. Student má pak výbornou pozici při hledání zaměstnání, ať už u naší společnosti nebo kdekoliv jinde.

Autor oceněného díla je pak pozván na rozhovor s vedením Deloitte & Touche, kde hovoříme například o možnostech další spolupráce naší firmy s vysokou školou.

A jaké jsou další vyhlídky rozvoje vztahů mezi Deloitte & Touche a vysokými školami?

Při diskusích s vítězi z předchozích semestrů padla zajímavá myšlenka na možnost spolupráce s vysokoškolskými profesory. Návrh předpokládal, že by společnost Deloitte & Touche finančně podporovala vybrané profesory, čímž by pomáhala udržet na škole erudované odborníky. K naší iniciativě by se pak mohly připojit i další firmy. Takový nápad je velice zajímavý, ale zatím se pohybuje spíše v teoretické rovině.

Aktuálním tématem je rozšíření projektu ”The best together” na více fakult. Zatím projekt funguje teprve rok a to jen na Fakultě financí a účetnictví VŠE a na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Pokud se oceňování nejlepších diplomových prací osvědčí, což samozřejmě záleží i na vedení školy, rozběhneme projekt také na ostatních fakultách VŠE.

Pane inženýre, přeji vám za Studentský list, aby se vám projekt dařil. Na závěr mi ještě dovolte otázku na současné aktuální téma. Jste ve vedení velké globální společnosti, jak se díváte na proces globalizace?

Firma Deloitte & Touche je skutečně globální, neboť má své kanceláře ve 130 zemích světa. Zároveň poskytuje své služby i globálním klientům, tj. nadnárodním společnostem, jejichž aktivity pokrývají desítky zemí. Zdrojem našeho bohatství jsou zkušenosti, které nezávisí na geografických hranicích. Snažíme se dát našim klientům to nejlepší ze všech částí světa.

Co se týče mého osobního názoru, chápu, že globalizace má i své negativní aspekty, ale jako utopista se domnívám, že napomůže k dodržování rozumných podnikatelských pravidel po celém světě.

Mohlo by tě zajímat: