Den evakuace stojí daňové poplatníky přes 800 tisíc korun

1. 2. 2019 | | Zprávy ze školy Foto: iList

Vysoká škola ekonomická byla za poslední semestr terčem pěti anonymních oznámení o výskytu bomby v areálu. Vedení školy vyčíslilo škodu za jeden den, kdy je škola mimo provoz, na 822 tisíc korun.

V případě dopadení pachatele plánuje škola náhradu škody spojené s evakuací soudně vymáhat. Škola před několika dny zveřejnila škody způsobené poslední planou evakuací. V částce 822 tisíc korun jsou započteny mzdové náklady ve výši téměř sto tisíc korun na hodinu a provozní náklady ve výši sto padesáti tisíc korun za jeden pracovní den. Zahrnuty nejsou škody provozovatelů stravovacích a dalších služeb na VŠE nebo náklady spojené s výjezdem záchranných složek. Dle vyjádření vedení AV Gastro z června minulého roku byla tehdy škoda způsobená v menze vyčíslená na 44 tisíc korun. Pojištění, které menzy na ekonomce mají, se však nevztahuje na anonymní nahlášení bomby.

Kromě úhrady škody způsobené škole a jejím součástem hrozí pachateli dle trestního zákoníku také odnětí svobody na jeden až pět let a také úhrada nákladů spojená s výjezdem složek Integrovaného záchranného systému. Ta se může vyšplhat až do výšky několik desítek tisíc korun.

Pachatel stále nedopaden

Hlášení bomb a evakuace způsobují VŠE nemalé problémy, přičemž pachatel podezřelý z nahlašování bomb nebyl dosud dopaden. Není proto jasné, jestli se jedná o jednu osobu, nebo je jich víc. Mnoho studentů zastává názor, že nahlašovatelem je student, který se nenaučil na zkoušku. Začátkem roku obdrželi studenti e-mail od ředitele Výpočetního centra Milana Nidla, ve kterém je policie žádá o pomoc při jeho dopadení.

Kromě výzvy žádá v e-mailu také o spolupráci studenty, kteří mají zkušenosti s kryptováním na úrovni aplikací. Dle tiskové mluvčí VŠE Martiny Mlynářové není škole známo, kolik studentů na výzvu zareagovalo. Vzhledem k citlivosti informací se očekává, že se budou hlásit přímo policii.

Vyučující přesouvají zkoušky do náhradních prostor

Kvůli přerušování zkoušek a nutnosti vypisování náhradních termínů přistoupila rektorka Hana Machková k prodloužení zkouškového období o tři dny. Dle vyjádření PR oddělení ale vedení školy o zavedení více pokusů na zkoušku neuvažuje, domnívá se, že neexistuje příčinná souvislost mezi anonymními oznámeními a systémem zkoušek. „VŠE uplatňuje kreditní systém již od počátku devadesátých let. Systém je založen na zodpovědnosti studentů, VŠE za něj obdržela ECTS label, je běžně aplikován v západní Evropě a nevidíme důvod pro změny,“ dodává tisková mluvčí VŠE.

Mezi jednotlivými vyučujícími se již objevila iniciativa přesunout v případě oznámení bomby zkoušku do jiných prostor. Dle tiskové mluvčí Mlynářové vedení školy žádné podobné plošné řešení nechystá. Realizace zkoušek je plně v kompetenci fakult a za jejich řádný průběh odpovídají děkani. „Jestliže tedy studenti souhlasili a vyučující pokládal podmínky pro zkoušku za vyhovující, mohly se uskutečnit mimo právě evakuovaný areál,“ dodává. Dle portálu Aktuálně.cz se během evakuací více zkoušek operativně přesunulo na jiné univerzity, do Domu odborových svazů nebo do okolních kaváren.

Mohlo by tě zajímat: