Díky Udržitelné VŠE levnější káva i zodpovědnější chování

11. 1. 2021 | | Rozhovory Udržitelná VŠE

Klubu mladých politologů záleží na osudu společnosti, a proto se jeho členové rozhodli vzít situaci do svých rukou a vytvořit projekt Udržitelná VŠE, dříve VŠE bez odpadu. Přestože je zatím stále ještě poměrně nový a neznámý, velmi rychle si získal podporu školy i studentů a jeho povědomí stále roste. Co stálo za jeho vznikem, na co se nyní soustředí a mnohem více se dočtete v následujícím rozhovoru.

Mohli byste stručně představit, co vlastně děláte? Mnoho studentů vás zná pouze jako Instagramový profil.

Udržitelná VŠE je projektem studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, kterým není lhostejný osud naší společnosti. A kde jinde začít změnu k lepšímu než u sebe samých a na naší Alma Mater? Sdružujeme studenty se zájmem o udržitelnost a chceme poskytnout prostor pro budování komunity, v rámci které spolupracujeme na udržitelných řešeních.

Jaké byly počátky vašeho projektu? Čí to byl nápad a co vás k tomu vedlo?

Vedlo nás k tomu nízké povědomí udržitelnosti mezi studenty a nízký zájem samotné školy. Zastáváme názor, že změna začíná u jedince, a proto je našim cílem mobilizovat naše spolužáky a přispět k transformaci udržitelné VŠE.

Vzhledem k tomu, že Katedra politologie, na které Klub mladých politologů vznikl a léta fungoval, měla velice blízko k ekologii, chtěli jsme aktivity našeho spolku rozšířit i tímto směrem. Nápad na projekt přišel na jaře 2018, kdy jsme se s tehdejšími členy klubu rozhodli aktivně přispět ke snížení množství plastového odpadu, jelikož v té době byly plasty a znečištění oceánů velice výrazným tématem. Kavárny v Praze začínaly nabízet možnost koupě kávy do vlastního kelímku spojené se slevou ceny kávy a my se rozhodli jít stejnou cestou a snížit spotřebu nerecyklovatelných kelímků na naší škole. Nejprve jsme vytvořili dotazník pro studenty, zda o takový projekt mají zájem, poté jsme se sešli s provozovateli restaurace Deštník, svůj projekt jim představili a domluvili s nimi slevu 3 Kč z ceny kávy, pokud bude zakoupena do vlastního kelímku. Stali se tak partnery našeho projektu, za což jim ještě jednou děkujeme, jejich podpora byla pro začátek velice důležitá. Stejně tak nás od začátku podpořila Fakulta mezinárodních vztahů, a to nejen ideově, ale také vytvořením FMV bambusových kelímků, které se v Deštníku prodávali. Projekt VŠE bez odpadu jsme úspěšně odstartovali v zimním semestru 2018 promítáním filmu „A plastic ocean“.

Nápad na rozšíření aktivit vznikl letos v létě. Primárně za ním stála rostoucí potřeba sdružovat lidi se zájmem o udržitelnost, pomocí kterých by bylo možné připravovat a vytvářet udržitelná řešení a obecně zvyšovat poptávku po takovýchto řešeních.

Co vás přimělo k změně názvu? Změnili se tím i vaše cíle?

Název jsme měnili kvůli větší komplexnosti projektu, tím pádem se také výrazně změnily naše cíle. Ty jsou nyní mnohem širší a nezaměřují se pouze na odpad na VŠE. Nechtěli jsme se zabývat pouze zero-waste, protože udržitelnost, která se teprve dostává do povědomí, je daleko širším pojmem.

Jste zatím jen projekt působící na VŠE. Máte ambice stát se spolkem? Usiluje i o rozšíření mimo VŠE, např. na jiné vysoké školy?

Jelikož je Klub mladých politologů naším mateřským spolkem, který nám poskytuje všechnu potřebnou podporu, není třeba zakládat spolek vlastní. Co se týče rozšíření mimo VŠE, máme zájem o spolupráci s jinými univerzitami a organizacemi, ale nadále chceme primárně působit pouze na naší Alma Mater.

Kolik lidí se na projektu momentálně podílí? Přijímáte i další zájemce?

Momentálně nás je osm nadšenců do udržitelnosti. Další členy rádi uvítáme při náboru v dalším semestru, budeme moc rádi za jakékoliv zájemce.

Jaké si myslíte, že mají studenti povědomí o vaší existenci?

Jsme teprve v začátcích, proto aktivně pracujeme na tom, aby byl dosah našich příspěvků na sociálních sítí co největší a abychom povědomí o našem projektu stále zvyšovali. A funguje to! Více a více lidí se nám ozývá se zájmem o účast nebo spolupráci. A to nejen spolužáci, ale také pedagogové a mimoškolské organizace.

Podařilo se vám již něco na VŠE změnit?

Na VŠE díky našemu projektu od zimního semestru 2018 funguje sleva z ceny kávy, pokud je zakoupena do vlastního kelímku. Podle zpětné vazby, kterou od studentů i provozovatelů restaurace na VŠE máme, je o tuto možnost velký zájem a počet lidí, kteří kupují kávu nebo jiné teplé nápoje do vlastních kelímků stále narůstá. První dodávka FMV bambusových kelímků byla vyprodána během prvních dvou týdnů prodeje. Kvůli současné situaci jsme ale nebyli schopni uspořádat plánované akce a projekty. Současně jsme ale měli kapacitu na to soustředit se na sociální sítě a budoucí plány.

Co považujete za svůj největší úspěch a na co se nyní soustředíte?

Vybudovali jsme novou značku a její identitu postavenou na našich hodnotách a silné vizi. Jako největší úspěch ale bereme to, že jsme vytvořili platformu lidí, kterým není udržitelnost lhostejná. Každý den vidíme, že v tom nejsme sami a že krok za krokem budujeme něco, co bude mít větší dopad na VŠE. Těšíme se na budoucnost. Nyní se soustředíme na přípravu agendy pro nový semestr a rozšiřování naší základny.

Foto: Udržitelná VŠE

Mohlo by tě zajímat: