Diplomové práce v elektronické podobě

27. 5. 2002 | | Nezařazené

Odevzdávání a využívání diplomových prací na VŠE není nijak systémově ošetřeno. Celoškolská evidence neexistuje a další možnosti zpracování a využívání prací jsou minimální. Centrum knihovnických a informačních služeb proto pracuje na projektu elektronického odevzdávání a archivace diplomových a doktorských prací.

Odevzdávání a využívání diplomových prací na VŠE není nijak systémově ošetřeno, každá fakulta, resp. katedra, má svá pravidla. Diplomové práce se sice povinně archivují, jejich využití pro další účely je však sporné. Odevzdávání a zpřístupňování diplomových prací v knihovně je spíše setrvačnou záležitostí, nikoliv povinnou. Celoškolská evidence neexistuje a další možnosti zpracování a využívání prací jsou tedy minimální. Tento fakt se v současné době pokouší změnit Centrum knihovnických a informačních služeb (CIKS), které pracuje na projektu elektronického odevzdávání a archivace diplomových a doktorských prací.

S námětem na tuto novinku přišli před dvěma lety samotní studenti školy. CIKS pak získalo na projekt grant od ministerstva školství. Z jeho prostředků byl nakoupen především software a hardware nutný k realizaci návrhu. V konečné fázi by měl nový systém nabízet řadu výhod nejen pro studenty. Podle ředitelky CIKSu PhDr. Stanislavy Bícové by škole vznikla ucelená databáze prací, která umožňuje jednoduché vyhledávání témat pomocí klíčových slov, standardizované klasifikace nebo třeba abstraktů. Odpadla by technicky náročná archivace. Opisování či kopírování prací se PhDr. Bícová neobává: „Zneužití je možné i v současnosti, protože většina diplomových prací je volně k dispozici ve studovně a je možné z nich kopírovat. Podle našeho názoru elektronické zveřejnění plných textů naopak výrazně sníží jakékoliv zneužívání a kopírování cizích prací. Právě snadná dostupnost a vyhledávání by mělo vést k tomu, že si nikdo netroufne odevzdat opsanou práci – pomocí vyhledávacího softwaru každý vedoucí diplomové práce velmi snadno odhalí totožné, tedy opsané pasáže, ve všech diplomových pracích.“

Nárůst možného zneužívání elektronické podoby diplomových prací se ale stal argumentem pro většinu fakult, které tento projekt prozatím nemají pochopení: „Tady funguje trochu jiná mentalita. Při tak masovém způsobu výuky, jaký máme u nás, se zneužití skutečně obávám!“ říká Mgr. Pavel Neset, proděkan pro pedagogiku Fakulty národohospodářské. Argumentaci PhDr. Bícové považuje sice za relevantní, nicméně po zvážení všech nákladů a přínosů projektu podle něj převažují spíše negativní důsledky. Ing. Václav Šubrta, který zajišťuje technickou realizaci projektu, považuje tento argument spíše za zástupný: „Katedry se zřejmě obávají, že budou muset práce pečlivěji číst a že tedy budou mít více práce.“

Do podobného projektu je v současnosti zapojeno zhruba sto dvacet amerických i evropských univerzit. Na severských univerzitách propagují a zpřístupňují své odborné práce, tzv. Working Papers, kde lze nalézt databázi s 80 000 záznamy, z toho 35 000 záznamů je k dispozici fulltextově.

Nový systém bude od příštího semestru ve zkušebním provozu využívat jen Fakulta informatiky a statistiky a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, kde se ale práce elektronicky odevzdávají již dnes. Pro ostatní fakulty se pravděpodobně připraví alespoň vyhláška, která bude od října upravovat povinné odevzdávání prací v elektronické podobě za účelem archivace a dokumentace. Další osud tohoto projektu je pak zřejmě v rukou jednotlivých fakult.

Mohlo by tě zajímat: