Diskusní seminář „Povodně v Praze“

23. 6. 2003 | | Nezařazené

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) VŠE Praha a Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP) Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář na téma „Povodně v Praze – předpoklady pro efektivní krizový management“. Seminář se koná dne 25. 6. 2003, 9.00–13:00 hodin v prostorách IEEP VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, 2. patro.

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) VŠE Praha a Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP) Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář na téma

Povodně v Praze – předpoklady pro efektivní krizový management

Seminář se koná dne 25. 6. 2003, 9.00–13.00 hodin v prostorách IEEP VŠE, Štěpánská 18, Praha 1, 2. patro.

Program semináře:

9.00–10.20 hod.

Výzkum krizového řízení během povodní 2002 (Dana Viktorová, IEEP VŠE)

Magistrát hlavního města Praha a řízení povodní (Ing. Irena Ondráčková, Magistrát hl. města Prahy)

MŽP a krizový management povodní v Praze (Ing. Josef Reindinger, MŽP)

Diskuse

10.40–12.00 hod. – panelová diskuse za účasti těchto odborníků:

Ing. Jiří Friedel (Povodí Vltavy)

Ing. Tomáš Just (ČSOP, AOPK)

Ing. Jan Kubát (ČHMÚ)

Mgr. Martin Kupka (nezávislý odborník, tiskový mluvčí MHMP v době povodní)

Josef Nosek (starosta městské části Praha 8 – Karlín)

Ing. Irena Ondráčková (Magistrát hlavního města Prahy)

Ing. Josef Reindinger (MŽP)

12.20–13.30 hod.

Diskuse

Závěrečné shrnutí semináře

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti Vás žádáme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu: ieep@vse.cz, popř. na tel./fax. číslo: 222 232 142.

Další informace viz:

http://www.vse.cz/download/zpravy/ieep_25_6_2003_povodne.doc

Mohlo by tě zajímat: