Co dělat, když dojdou rezervní poukázky

31. 5. 2004 | | Nezařazené

Rezervní kreditní poukázky jsou primárně určeny k opakování neúspěšných předmětů. Pokud vyčerpáte i je, můžete se dostat do situace, kdy nemáte dostatek poukázek ani na to, abyste si zapsali všechny potřebné předměty, a hrozí vám vyloučení ze studia. V takovém případě můžete podat žádost o doplnění kreditních poukázek.

Rezervní kreditní poukázky jsou primárně určeny k opakování neúspěšných předmětů. Pokud vyčerpáte i je, můžete se dostat do situace, kdy nemáte dostatek poukázek ani na to, abyste si zapsali všechny potřebné předměty, a hrozí vám vyloučení ze studia. V takovém případě můžete podat žádost o doplnění kreditních poukázek.

Před vlastním podáním žádosti je vhodné zajít za svým proděkanem pro pedagogiku, nastínit mu okolnosti a probrat s ním své šance na pokračování ve studiu. Ačkoliv formálně o doplnění poukázek rozhoduje děkan, činí tak nejčastěji právě na doporučení či nedoporučení proděkana pro pedagogiku. Na setkání si s sebou vezměte výpis historie studia a přehled všech svých kreditů a poukázek.

Žádost se podává k děkanovi fakulty na univerzálním školním formuláři nazvaném „Žádost o…“. Nejlépe je zanechat formulář u studijní referentky, která jej doručí na patřičná místa. Navíc vám třeba i pomůže s jeho vyplněním nebo se přimluví za vyhovění.

Na žádosti by měl být nějaký smysluplný důvod, proč jste ztracené předměty nesložili v rámci běžných rezervních poukázek. Kladnému vyřízení žádosti pomůže také zmínka o tom, že vám do konce studia zbývá třeba už jen poslední předmět a že jinak máte všechny ostatní zápočty a zkoušky splněny.

Dále by měl být uveden počet poukázek, o které žádáte. Většinou se přiděluje maximálně do pěti poukázek, zcela výjimečně i více. Rozhodně se nestává, že by se doplňovaly desítky poukázek. (Pokud jste v takové situaci, pak je na místě si spíše podat přihlášku, udělat znovu přijímací zkoušky a nechat si uznat co nejvíce již absolvovaných předmětů.)

Poukázky se nedoplňují jen tak, ale je s nimi zpravidla svázána nějaká podmínka. Typicky například dokončení studia v nejbližším semestru. Nebo že v nejbližším semestru musíte získat alespoň tolik a tolik kreditů bez ztráty jakékoliv poukázky a zároveň složit alespoň určitý počet souborných zkoušek.

Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění žádosti (včetně přidělené podmínky) vám škola zašle poštou domů do vlastních rukou, obvykle do dvou týdnů. Zároveň s tím se vám již poukázky objeví v systému, takže je hned můžete používat pro registrace a zápisy. Pokud ne, je třeba urgovat nápravu u studijní referentky, nejlépe se zmíněným dopisem v ruce. Nicméně s jistou prodlevou mezi podáním žádosti a vyřízením počítejte, proto si začněte podmínečné doplnění kreditů vyřizovat co nejdříve před ukončením zápisů na další semestr.

Mohlo by tě zajímat: