Druhý jazyk z přijímaček zmizí, fakulta chce přilákat více lidí

6. 10. 2014 | | Zprávy ze školy

Dostat se na navazující magisterské studium na Fakultě mezinárodních
vztahů (FMV) bude od příštího roku jednodušší. Přijímací zkouška se
totiž nově namísto ze dvou cizích jazyků bude skládat pouze
z jednoho.

O této změně rozhodl Akademický senát FMV na svém zasedání, které
se konalo koncem září. Zájemci o navazující studium si budou nadále moct
vybrat z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny nebo
španělštiny.

Proděkan pro pedagogickou činnost Pavel Hnát podle zápisu ze zasedání
odůvodnil změnu tím, že přijímací zkouška z druhého jazyka může
odrazovat část uchazečů, především z jiných škol. Ačkoliv na schůzi
senátu zazněl argument, že se kvůli této změně může snížit kvalita
přijímaných studentů, patnáct senátorů z šestnácti hlasovalo
pro změnu.

Doposud platilo, že kromě testu z ekonomie a odborného předmětu museli
uchazeči skládat zkoušku i ze dvou cizích jazyků. Přijímací zkoušky
fakulta zatím promíjí lidem, kteří na FMV získali titul bakalář za
standardních šest semestrů, dostudovali ve stejném akademickém roce, ve
kterém podali přihlášku, neměli horší průměr než 1,5 a nedostali
přidělené žádné dodatečné kreditové poukázky.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: