Důkladný rozbor osobnosti určí každému tu nejvhodnější cestu

5. 5. 2009 | | Nezařazené

Studentům čtvrtých a pátých ročníků se nabízí možnost otestovat
své psychické a inteligenční schopnosti a nechat si vypracovat diagnózu
osobních předpokladů pro budoucí kariéru přímo v budově školy.

Rozvojové a poradenské centrum VŠE a katedra psychologie a sociologie
řízení ve spolupráci s poradenskou společností Pricewaterhouse Coopers
(PWC) pořádá speciální sezení, umožňující studentům v sérii testů
a pohovorů zjistit něco víc o svých schopnostech a osobních
předpokladech.

Celá procedura se skládá z několika různých testů. Jako první
studenti absolvují speciální test IQ, který je rozdělen do několika
částí. Zkoumá se v něm schopnost studenta porozumět slovům a jejich
významu, různým stupňům nadřazenosti, synonymům a antonymům, dále pak
schopnost práce s čísly, prostorová představivost a paměť.

Jeden test dvakrát
Poté následují osobnostní testy, ve kterých se psychologové zaměřují na
silné a slabé stránky osobnosti, týmového ducha, talent vést, sociální
cítění a schopnost vycítit emoce a přiměřeně reagovat. Zjišťuje se
také, zda má student předpoklady spíš pro práci vedoucího, či
například pro post odborníka v dané oblasti. Podobný test studenti
absolvují dvakrát, a to s tím rozdílem, že každý z nich vytvořil jiný
autor. Celá fáze zkoušení je poměrně náročná, studenti ji musí
zvládnout během tří a půl hodin, a proto pak následuje hodinová pauza na
oběd a odpočinek.

Po přestávce přichází na řadu druhá fáze testování. Studenti se
rozdělí do skupinek po pěti až šesti osobách a jsou seznámeni
s příkladovou studií. Poté spolu asi patnáct minut diskutují o daných
problémech a navrhovaných krocích a musí se shodnout na finálním
řešení. Počínání všech zúčastněných sleduje personalistka z PWC, a
aniž by zasahovala do debaty, dělá si poznámky o chování jednotlivých
studentů. Pohlíží se mimo jiné na schopnost prosadit své názory, dát
prostor ostatním a podobně.

Poté personalistka se studenty jednotlivě vyhodnotí jejich práci ve
skupině, položí několik doplňujících otázek a poskytne zpětnou vazbu.
Přínosné je také vyzdvihnutí předností a upozornění na nedostatky,
poskytnutí rad, tipů a doporučení, která se hodí při pozdějším
žádání o práci. Po vyhodnocení všech účastníků probíhá dodatečná
dobrovolná diskuze, kdy se studenti ptají na vše, co je zajímá o PWC,
výběrových řízeních a dalších tématech s tím spojených.

Důkladný rozbor osobnosti
Nakonec následuje ještě vyhodnocení dopoledních testů. Psycholožka se
studentem projde jednotlivé části testu, porovná jeho výsledky
s průměrnými hodnotami a zhodnotí přednosti i slabé stránky a strukturu
inteligence. S tím je spojené i doporučení pro budoucí rozvoj a
zhodnocení volby hlavní a vedlejší specializace.

U osobnostních testů dojde doslova k rozebrání charakteru
účastníků. Studenti se dozví spoustu přínosných věcí o tom, jak jsou
na tom při práci s lidmi, při práci v týmu, jak zvládají plánování
či rozhodování a další aspekty, o nichž možná nikdy nepřemýšleli.
Zajímavé je i zhodnocení toho, proč je něco tak, jak to je a jaké to má
důsledky. Tento pohovor leckdy studentům otevře oči a přinutí je
přemýšlet o věcech, nad kterými by normálně neuvažovali.

Psychologické diagnostiky se zúčastnil i Jan Valenta z Fakulty
podnikohospodářské, který byl s průběhem i výsledky testů velmi
spokojený. „Celý den byl docela náročný, avšak přínosy jsou
nepopiratelné,“ ří­ká.

„Mnoho podnětů k zamyšlení nad osobním rozvojem a vyzkoušení si
assesment center nanečisto také není marné. Když k tomu přičtu fakt, že
všechno je zdarma a organizátorky byly nadmíru milé a přívětivé,
vychází mi z toho jasná volba pro každého studenta, který se chce nadále
rozvíjet. A to platí i pro ty, kteří mají o svém budoucím pracovním
uplatnění jasno,“ uzavírá Valenta.

Mohlo by tě zajímat: