Dvě stě tisíc pro studentské aktivity

31. 5. 2004 | | Studentský život

Od příštího akademického roku zřizuji Grant rektorky na podporu studentských aktivit, který bude stávající a další aktivity podporovat po finanční stránce. Do výběrového řízení, které proběhne v prvních týdnech zimního semestru 2004/2005, se mohou hlásit jak již existující studentské organizace tak i nově vzniklé týmy či projekty jednotlivých studentů VŠE.

Za více než čtyři roky mého působení ve funkci rektorky naší vysoké školy se na VŠE ledacos změnilo. Díky podpoře vedení školy také mimo jiné vznikla celá řada nových studentských aktivit, které obohatily univerzitní prostředí naší alma mater. Vedle tradičních studentských organizací jako je AIESEC, AEGEE či rozvíjející se Studentský list tak dnes na škole působí např. Buddy System, Contact Club, Oikos, Fotoklub VŠE, pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis, folklórní soubor a v neposlední řadě také množství aktivit, které samostatně organizují třeba i studenti jako jednotlivci.

Protože studentské aktivity výrazně přispívají ke zlepšení kvality studentského života a prostředí, rozhodla jsem se ještě více rozšířit podporu, které se jim od vedení školy dostává. Od příštího akademického roku proto zřizuji Grant rektorky na podporu studentských aktivit, který bude tyto a podobné aktivity podporovat i po finanční stránce. Do výběrového řízení, které proběhne v prvních týdnech zimního semestru 2004/2005, se mohou hlásit jak již existující studentské organizace tak i nově vzniklé týmy či projekty jednotlivých studentů VŠE. Předkládané projekty by měly spadat do některé z následujících kategorií:

Fond není určen na podporu vědecké a výzkumné práce studentů, neboť pro tyto účely mohou studenti čerpat dotace přímo z  Interní grantové agentury VŠE. Hlavním hodnotícím kritériem bude přínos akce pro studentskou část akademické obce VŠE a dále pak rozsah získaných zkušeností, neboť s každou další studentskou akcí by se měli studenti něco nového naučit.

Podrobnější informace, včetně přesných termínů uzávěrky přihlášek, budou zveřejněny v průběhu června. S případnými dotazy se můžete obracet přímo na mého tajemníka pro studentské záležitosti ing. Antonína Pavlíčka.

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
rektorka VŠE

Mohlo by tě zajímat: