Fakulta financí a účetnictví získala opětovně akreditaci ACCA

10. 4. 2019 | | Zprávy ze školy akreditace

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) již potřetí obdržela akreditaci od ACCA na vybrané předměty. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou využívat studenti Fakulty financí a účetnictví, kteří budou promovat v období 2019 – 2023.

Samotná kvalifikace je rozdělena do dvou úrovní.  Celkem je potřeba složit třináct zkoušek. Z části Fundamentals, která se skládá z devíti zkoušek, mohou absolventi akreditovaných programů získat výjimky a to až z pěti zkoušek. V části Strategic Professional se výjimky neudělují a je nutné složit celkem čtyři zkoušky. FFÚ získala akreditaci na předměty jako Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví, Manažerské účetnictví I., Účetnictví I. nebo Konsolidovaná účetní závěrka.

ACCA je Asociace certifikovaných účetních se sídlem ve Velké Británii, jejíž profesní kvalifikace slouží jako základ pro globální kvalifikaci účetních a je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) a na Mezinárodních auditorských standardech (ISA).

Mohlo by tě zajímat: