Fakulta managementu v Jindřichově Hradci letos oslavila čtvrtstoletí své existence

19. 12. 2019 | | Zprávy ze školy Fakulta_managementu_jindrichuv_hradec

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichovem Hradci (FM VŠE), nejmladší fakulta VŠE, oslavila letos dvacáté páté výročí svého vzniku. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili nejen zástupci VŠE a města Jindřichův Hradec, ale také zaměstnanci fakulty, její studenti a absolventi. Během ceremonie, která se konala 26. října, ji slavnostně „pasovali do dospělosti“ kancléř VŠE Andrej Tóth, starosta města Stanislav Mrkva a děkan FM Vladislav Bína.

Návštěvníci si mohli v den oslav prohlédnout nově odhalenou výstavu informačních panelů „Fakulta se představuje“, která mapuje současné aktivity fakulty. V prostorách knihovnického a informačního centra pak mohli účastníci ceremonie zhlédnout výstavu mapující historii fakulty „Fakulta v běhu času“. Pro veřejnost byly připraveny také komentované prohlídky jinak nepřístupných prostor fakulty pod vedením emeritního děkana Pavla Pudila.

Vysoké školství je součástí Jindřichova Hradce již dvacet osm let

Vysokoškolské vzdělávání v Jindřichovem Hradci započalo vznikem detašovaného Pracoviště regionálního managementu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v roce 1991. O rok později bylo v Jindřichově Hradci zřízeno Pracoviště Pedagogické fakulty s dvěma ústavy, Ústavem regionálního managementu a Ústavem jazykové přípravy. Až v roce 1994 zřídila Jihočeská univerzita po úspěšné akreditaci Fakultu managementu jako samostatnou fakultu, která se počátkem roku 1998 stala součástí VŠE.

Nynější budova fakulty byla původně postavena jako sídlo Okresního výboru Komunistické strany Československa. Jak však v tiskové zprávě k oslavám výročí fakulty uvádí tiskový mluvčí FM Michal Hajdík, díky rozsáhlým rekonstrukcím patří v současnosti mezi nejmoderněji vybavená vysokoškolská pracoviště v republice. Za její krátkou historii se ve vedení FM vystřídalo pět děkanů, a kromě akreditace bakalářských a magisterských studijních programů získala postupem času také akreditaci na program doktorský, právo habilitačního řízení a právo řízení ke jmenování profesorem.

Rektorka ocenila vysokou odbornost akademiků působících na fakultě

O vyjádření k této významné události jsme požádali také rektorku VŠE Hanu Machkovou. Ta vnímá FM jako nedílnou součást VŠE, která se za uplynulých dvacet pět let etablovala jako uznávané vysokoškolské pracoviště. Jsem velmi ráda, že i přes relativně značnou vzdálenost mezi Prahou a Jindřichovým Hradcem, se Fakulta managementu stále více podílí na všech činnostech mateřské VŠE a s hrdostí konstatuji, že v posledním období zaznamenala Fakulta managementu řadu úspěchů, například v oblasti vyššího zapojení do procesu internacionalizace školy,“ dodává.

Rektorka ocenila také to, že učitelé fakulty působí jako hodnotitelé Národního akreditačního úřadu, jsou členy výkonných rad vědeckých impaktovaných časopisů (hodnocení Institutu pro vědecké informace, které ukazuje vysokou míru citovanosti periodika, tzv. Impact factor, pozn. red.) a fakulta úspěšně řídí časopis Acta Oeconomia Pragensia, který je zaměřen na ekonomické problémy střední a východní Evropy. V neposlední řadě vnímá jako velký přínos fakulty aktivní účast jejích členů na zasedáních Akademického senátu, práci v celoškolských grémiích a podílení se na vytváření strategie VŠE v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné i v rozvoji mezinárodní spolupráce.

„Do dalších let přeji Fakultě managementu hodně kvalitních studentů a moc bych si přála, aby vztahy mezi vedením VŠE a vedením Fakulty managementu zůstaly i nadále tak dobré, jaké jsou v roce dvacátého pátého výročí založení fakulty. Je mi ctí i potěšením spolupracovat s týmem mladých a progresivních kolegů, kteří fakultu v současné době řídí,“ zakončuje rektorka své přání fakultě.

Foto: VŠE

 

Mohlo by tě zajímat: