FPH nabízí pomoc ve studiu na vysoké škole dětem z dětských domovů

14. 4. 2021 | | Zprávy ze školy Budova, VŠE, Žižkov, škola (2)

Ne všichni z nás měli to štěstí prožít dětství a ranou dospělost ve svém vlastním domě obklopeni rodinou. Fakulta podnikohospodářská (FPH) se proto rozhodla pomoct mladým aspirujícím studentům, kteří vyrůstali v dětských domovech. Připravila pro ně speciální program, který by jim měl pomoct nejen se na vysokou školu dostat, ale také ji úspěšně dokončit.

Mladým lidem z dětských domovů, kteří plánuji absolvovat své studium na FPH, nabízí vedení fakulty online konzultace k výběru oboru a přiblížení možností studia na Vysoké škole ekonomické (VŠE). Fakulta navíc umožňuje těmto uchazečům rovněž zpětné proplacení poplatku za přihlášku či poskytnutí literatury k přípravě na zkoušku z matematiky.

Přijímacím řízením však její pomoc nekončí. Uchazeči, kteří se úspěšně zapíšou ke studiu na FPH, mají možnost získat bezplatné bydlení na jedné z kolejí VŠE. Všechny poplatky spojené s ubytováním za ně navíc hradí nejenom během akademického roku, ale rovněž po dobu prázdnin. Dalším z benefitů, kterých budou studenti moci využít, je i možnost účasti na seznamovacím kurzu, který bude částečně financován fakultou.

Na studenty čeká mentoring starších spolužáků

Co se týče samotného studia na VŠE, studenti dostanou možnost využít pomoc mentorů, kteří jim budou automaticky přiděleni. Jejich úlohou bude aktivně se zajímat o akademické výsledky svých svěřenců a poskytovat jim pomoc se studiem. Ti se v minulosti vybírali z řad absolventů magisterského studia na FPH nejen se zájmem o problémy a budoucnost dětí z dětských domovů, ale rovněž i splňujících požadavky vzdělaní k mentoringu.

Ačkoli je zájem o problémy studentů z dětských domovů nadále nezbytnou podmínkou, fakulta plánuje umožnit účast v programu v pozici mentora rovněž aktivním studentům. „Do budoucna bychom pro roli mentora či mentorky hledali studenty s ohledem na profil a zájmy případného uchazeče, tak, aby spolupráce mezi mentorem a studentem dobře fungovala lidsky i odborným zaměřením,“ doplňuje Jana Müllerová, koordinátorka projektu.

Projekt pomoci dětem z dětských domovů však není prvním dobročinným projektem, na kterém se FPH podílí. Někteří ze zaměstnanců fakulty jsou zapojeni rovněž do spolupráce s neziskovou organizací Spolu dětem v rámci projektu Tréninky dospělosti. Problematice dětí z dětského domova se také dlouhodobě věnují i partneři fakulty, jako je třeba společnost HOPI. Hlavním záměrem těchto projektů je poskytnout pomoc dětem z dětského domova a nasměrovat je dál, aby mohli v budoucnu snáze dosáhnout svých životních cílů.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by tě zajímat: