Fronting se od příštího semestru stává studijní povinností

30. 11. 2001 | | Nezařazené

Nekonečné fronty jsou na VŠE pro většinu studentů naprostou samozřejmostí. Ať už před menzou, u počítačových učeben, přede dveřmi studijní referentky nebo v knihovně. Ne každý student ovšem tráví ve frontě stejnou dobu.

Nekonečné fronty jsou na VŠE pro většinu studentů naprostou samozřejmostí. Ať už před menzou, u počítačových učeben, přede dveřmi studijní referentky nebo v knihovně. Ne každý student ovšem tráví ve frontě stejnou dobu. Například posluchači připojení k Internetu doma či na koleji ušetří během semestru v průměru až čtyřicet hodin čistého času. Této nespravedlnosti si konečně všimlo i pedagogické oddělení a v reakci na to zavedlo nový blok celoškolsky povinných předmětů – tzv. frontování.

Fronting, jak se blok odborně nazývá, bude od příštího semestru povinně zapsán všem studentům VŠE bez rozdílu. Podmínkou získání zápočtu bude odstání minimálně šedesáti hodin ve školních frontách. Účast bude sledována pomocí nových ID kart – jejich čtečky budou umístěny na každém místě, kde se předpokládá výskyt front. Ten, kdo si nestihne odstát své minimum v běžných frontách, bude mít možnost tento nedostatek dohnat v posledním týdnu semestru, kdy budou ve vestibulu menzy vznikat fronty umělé. Do nich budou jako brigádníci najímání studenti, čímž VŠE hodlá řešit tíživou sociální situaci některých z nich. Na účast v umělých frontách bude dohlížet ostraha školy s obušky. Rovněž se zavádí nová webová stránka „fronta.vse.cz“ (vytvořená samozřejmě pomocí MicroSoft FRONT Page), kde si každý může on-line najít délku a lokalizaci jednotlivých front a dle libosti se do některé z nich zařadit.

Škola se ovšem ve srovnání s minulostí bude snažit fronting jako takový co nejvíce zpříjemnit. Před počítačovými studovnami budou například instalovány monitory, kde bude v ranních hodinách vysílán přímý přenos ze snídaní s rektorkou a okolo poledne pak kulinářská lahůdka „menza-life“. Hladoví studenti se pak během čekání budou moci soustředit na úplně jiné myšlenky, než je fronta samotná. Jiné zpestření se chystá v knihovně. Zde budou čekající studenty obsluhovat hostesky, které budou servírovat lákavé zbytky z rautů vedení školy, takže bude každý den co nabízet. Mezi nejpalčivější patří čekání na dámských záchodcích. Škola sem již v několika příštích dnech nainstaluje reproduktory přehrávající sérii nahrávek z Niagárských vodopádů.

Fronting u studijních oddělení bude zpříjemněn několika čtivými brožurami, jako například „Jak nezabít svou referentku“. Student se s její pomocí naučí sebeovládání v případech, kdy po hodině čekání úřednice bez vysvětlení opustí svou kancelář. Vedoucí pedagogického oddělení Marta Načekaná uvádí i další motivační prvky: „Student, který stráví ve frontách nejvíce času, bude veřejně vyhlášen za frontmana roku a získá pět kreditů k dobru.“

Na VŠE se také usídlí nová katedra Českého hydrometeorologického ústavu, která připravuje volitelný kurz „Frontální poruchy“ (ident FRPO_111 50). Ten studenty naučí, co si počít, pokud se jim má omylem dostat nějaké služby bez front nebo pokud je jejich aktuální fronta náhle z neznámého důvodu rozpuštěna.

Nový předmět je oproti veškerým očekáváním studenty přijímán s radostí a povděkem. Většina z nich by totiž ve frontách nutné minimum strávila tak jako tak a nyní bude jejich promrhaný čas navíc zhodnocen potřebnými kredity. Škola tím zároveň získá disciplinovaný dav mnoha tisíc studentů, který je schopný bez problémů přežít v extrémních podmínkách vydýchaných chodeb a stresujícího prostředí.

Mohlo by tě zajímat: