Fulbrightovo stipendium získali studenti z FMV

8. 8. 2019 | | Zprávy ze školy Fulbright_orientace

Prestižní Fulbrightovo stipendium umožňující českým studentům strávit část jejich akademické kariéry v USA letos získali mimo jiné i dva studenti Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Doktorandka Simona Spisarová a student bakalářského stupně Jakub Haluška obstáli v konkurenci studentů ze všech oborů a část nadcházejícího akademického roku stráví za velkou louží v Chicagu, respektive v Chattanooze.

Student prvního ročníku Jakub Haluška si své místo v programu vydobyl hlavně svým dobrým prospěchem, kromě toho ale ještě musel napsat několik esejí. Přestože na VŠE studuje obor Mezinárodní studia- diplomacie, na University of Tennessee se bude věnovat převážně různým aspektům podnikání. Zároveň bude mít za úkol vytvořit vlastní start-up.

Simona Spisarová, druhá stipendistka, bude ve Spojených státech pokračovat ve svém výzkumu v oblasti veřejnoprávní odpovědnosti právnických osob. Tomuto tématu se věnuje i na své domovské Katedře podnikového a evropského práva na FMV. Právě projekt její disertační práce z této oblasti zaujal porotu natolik, že jí vyslala na The John Marschall Law School do Chicaga.

Fulbrightovo stipendium umožňující akademickou mobilitu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými zahrnuje různé druhy programů, od letních škol po výjezdy vědců, a na jeho financování se společně podílejí obě strany. Každoročně stipendium obdrží asi čtyřicet vybraných uchazečů a ve většině případů jim finanční prostředky pokryjí letenku, pojištění a životní náklady na pobyt v USA. Studenti, kteří by se chtěli o získání stipendia na akademický rok 2020/2021 také pokusit, mají šanci podat přihlášku do 1. září. Žadatelé o výzkumné pobyty se mohou přihlašovat do 1. února 2020.

Foto: fmv.vse.cz

Mohlo by tě zajímat: