Invest Horizon Academy: Získavanie kapitálu a základy investovania

26. 11. 2015 | | Kariéra DSC_0825

Kongresové centrum Praha hostilo vo štvrtok 19. novembra Summit Týždňa podnikania, ktorého hlavná téma znela „From Survivors to Winners“. Jeho súčasťou bol aj v poradí druhý zo série workshopov európskeho projektu Invest Horizon, ktorý spoločne organizujú tri pražské univerzitné inkubátory: xPORT (Vysoká škola ekonomická), PointOne (Česká zemědělská univerzita) a InovaJET (Češké vysoké učení technické).

Námetom druhého workshopu pod taktovkou Invest Horizon Academy bolo „Capital raising & investment basics“. Panelovej diskusie sa zúčastnili Francúz Cedric Maloux, ktorý žije v Prahe a je riaditeľom akcelerátoru StartupYard, Michael Sonenshine, Brit, ktorý v Prahe pracuje ako CEO investičnej a poradenskej spoločnosti Symfonie Capital. Ďalej diskutovali Miloš Sochor, generálny riaditeľ Y Soft Ventures SE a Lenka Kolarova, ktorá prišla z Nemecka a je spoločníčkou v technologicko-poradenskej spoločnosti GP Bullhound. Moderátorom diskusie bol Vojta Bednář, redaktor spravodajského webu tyinternety.cz z oblasti biznisu.

Kontakty treba budovať celý život

Prvý sa ujal slova Cedric Maloux, ktorý začal témou získavania kapitálu. Pred tým, než sa človek začne obracať na profesionálnych investorov, je dobré začať jednoduchšou cestou, obrátiť sa na členov rodiny a priateľov. Pokiaľ takáto možnosť nie je, je dobré využiť iné kontakty, ktoré má nádejný podnikateľ k dispozícii. Sieť kontaktov je potrebné budovať celý život.

Ďalšou rečníčkou bola Lenka Kolarova. Hovorila o svojich skúsenostiach so začínajúcimi firmami. Základom je hneď osloviť verejnosť, vytvoriť si stálu spokojnú klientelu. Spoločnosť sa nesmie stať čiernou dierou, do ktorej sa len lejú peniaze bez akéhokoľvek úžitku. Treba najmä dokázať, že podnikateľ naozaj rozumie danému odvetviu. Pre investora je dôležité takzvané „retention“, čo znamená percento opakovane sa vracajúcich zákazníkov. Možno ho jednoducho zistiť najmä podľa návštevnosti internetovej stránky firmy. Podľa Malouxa je tento ukazovateľ podstatný najmä pre investora-analytika, nie investora emocionálne zameraného. Doplnil ich tiež Michael Sonenshine – pre každého investora je najdôležitejšie najmä to, koľko a kedy za svoju investíciu dostane.

DSC_0829

Pre investorov je lákavá s.r.o.

O vzťahu investora a podnikateľa a výhod a nevýhod mentora hovoril Michael Sonenshine. Investor by podľa neho nemal investovať do odvetví, ktorým nerozumie. Podnikateľ by mal mať pripravený presný plán s presnými číslami a najmä presnými termínmi obehu financií. Pravidlá kontraktu sa nesmú porušovať, stratená dôveryhodnosť sa už ťažko vracia späť na oboch stranách. Čo sa týka zháňania financií a narábania s nimi, v Českej republike je podľa Sonenshinea najvýhodnejšia spoločnosť s ručeným obmedzením. Okrem najlepších podmienok je výhodou absencia akcionárov. Vďaka tomu je tento typ spoločnosti lákavý pre investorov.

Posledný vystúpil Miloš Sochor. Hovoril o tom, čo je to exit stratégia a ako sa vytvára. Jedná sa o spôsob prevodu majetku spoločnosti alebo jeho časti na inú osobu. Najčastejšie ide o rozpredanie akcií v akciovej spoločnosti. Podľa Sochora je dobré dať zamestnancom možnosť kúpiť akcie za zvýhodnených podmienok a jednoduchšie než cez burzu. Je to pre nich zároveň dobrá motivácia, keďže sa tým stávajú majiteľmi spoločnosti. Treba sa však pripraviť na to, že medzi pôvodným očakávaním a realitou exit strategy je väčšinou veľký rozdiel.

Vysokých čísel sa podnikateľ báť nemusí

V rámci diskusie divákov zaujímalo, ako zaujať investora. Hostia sa zhodli, že ide predovšetkým o podnikateľský plán, ktorý musí byť presný a jasný, s presnými číslami a grafmi. Podnikateľ musí vedieť, čo chce a koľko chce. Maloux priznal, že pre podnikateľa je ťažké určiť, koľko presne potrebuje, pretože sa vždy objavia nečakané výdaje. Netreba sa však báť vysokých čísel, rovnaký čas totiž zaberie získanie akejkoľvek sumy.

Treba ale pamätať na to, že akonáhle od niekoho dostanem peniaze, som mu zaviazaný. Lakomosť voči zamestnancom sa v biznise tiež nevypláca. Je potrebné vytvoriť zo spoločnosti fungujúci ekosystém, ktorý bude pre investorov príťažlivý. Podľa Kolarovej je tiež dobré vytvoriť si sieť investorov, spoznať ich a pôvod ich majetku. To pomôže diverzifikovať náklady. Nie je správnou cestou posielať stostranový projekt jedinému investorovi.

ČTĚTE TAKÉ

Mohlo by tě zajímat: