Investiční prioritou školy jsou rekonstrukce kolejí

7. 11. 2002 | | Zprávy ze školy

V rámci podpory výstavby a obnovy budov a staveb vysokých škol získala VŠE v loňském roce z prostředků ministerstva školství více než 86 milionů korun, z toho téměř 71 milionů představovaly přímé investice. Svěřené prostředky plynuly především do rekonstrukcí kolejí, ale také např. do realizace multimediální studovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci nebo obnovy přístrojového vybavení.

V rámci podpory výstavby a obnovy budov a staveb vysokých škol získala VŠE v loňském roce z prostředků ministerstva školství více než 86 milionů korun, z toho téměř 71 milionů představovaly přímé investice. Svěřené prostředky plynuly především do rekonstrukcí kolejí, ale také např. do realizace multimediální studovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci nebo obnovy přístrojového vybavení (výpočetní a audiovizuální technika).

„V posledních letech byla kladně vyřízena většina našich žádostí o státní podporu,“ říká k úspěšnosti získávání investičních dotací od ministerstva Ing. Milena Petrasová, vedoucí investičního oddělení VŠE. V letošním roce tak škola opět investovala nebo bude investovat poměrně značné finanční prostředky.

Jednou z nejdůležitějších investičních akcí realizovaných v současné době je rekonstrukce koleje Jarov I C. Oproti původní představě dokončení oprav v roce 2003 by měl být objekt provozuschopný již v době vydání tohoto čísla Studentského listu. Škola totiž ve veřejné obchodní soutěži našla dodavatele stavby, který slíbil dokončení celého projektu během letních prázdnin. Kolaudace koleje byla naplánována na začátek října tohoto roku a poté by se na ni již měli stěhovat studenti.

Budova bude disponovat klasickým buňkovým systémem se dvěma lůžky na pokoj, jako je tomu např. na Jižním městě. Celkové náklady investice činí 38 milionů korun, z čehož 9,5 milionu představuje letošní státní dotace. Předpokládaná dotace příštího roku byla převedena na akci „Rajská budova VŠE“.

Rekonstrukce bloku C ovšem není jedinou investicí realizovanou v rámci jarovského komplexu. Ve fázi výstavby se nyní nachází rekonstrukce menzy, která se promění v tzv. centrum kolejí Jarov. Projekt počítá s velkou počítačovou studovnou a knihovnou. Zcela nově by měla být vyřešena i stávající menza: „Dosavadní způsob fungování menzy se začal jevit jako zbytečný,“ vysvětluje Milena Petrasová: „Nová menza bude proto sloužit ve večerních hodinách zároveň jako jakési společenské centrum. Mělo by zde fungovat rychlé občerstvení nebo restaurace. Počítá se i s parketem.“ Jídlo pro menzu se bude opět dovážet z Italské. Rychlé občerstvení si pak bude své pokrmy připravovat samo. S dokončením stavby počítá investiční oddělení na podzim příštího roku. Podle kvestora školy Ing. Jiřího Kříže na ni rozpočet vyčleňuje částku 67,4 milionu korun. Ta bude celá pokryta dotací ze státního rozpočtu.

Investice byly v nedávné době nasměrovány také do vodáckého střediska Suchomel a sportoviště v Dobronicích. Na Suchomelu se budovala přístavba stávajícího srubu, pro Dobronický areál byla připravena studie dvou hřišť na plážový volejbal a tenisový kurt. Výhledově se počítalo s umístěním venkovního bazénu. Na obou střediscích však napáchaly škody srpnové povodně a o jejich nápravě se v současné době jedná. Pro další investování v těchto oblastech je proto důležité především posouzení pozemků z hlediska rizik dalších povodní. Situace je ztížena i tím, že objekt srubu na Suchomelu nebyl při povodních ještě pojištěn.

Pokud jde o výhled do budoucna, kola plánuje např. rekonstrukci Menzy Italská, která by měla uvést stravovací provoz do souladu s požadavky nových hygienických předpisů. Na akci byla loni zpracována studie a investiční záměr s návrhem účasti státního rozpočtu na projektové práce již v roce 2002. Do letošního státního rozpočtu však akce zařazena nebyla a investiční záměr bude předložen znovu. V souvislosti s rozsahem prací bude muset škola řešit také problém vyřazení menzy z provozu.

Mezi nejvýznamnější a nejdiskutovanější plánované investice patří výstavba Rajské budovy. Se zahájením realizace se podle investičního záměru počítá příští rok. V těchto dnech byl investiční záměr Rajské budovy zaregistrován. Již nyní se připravují rozsáhlé podklady ke stavebnímu povolení.

Mohlo by tě zajímat: