ISIS – neúspěch či nepochopení?

30. 9. 2008 | | Zprávy ze školy

Po měsíci „ostrého provozu“ má ISIS řadu kritiků, kteří tvrdí že systém neobstál. Podle jeho příznivců jde jen o počáteční nedostatky, které se postupně daří odstraňovat.

Po měsíci „ostrého provozu“ má ISIS řadu kritiků, kteří tvrdí že systém neobstál. Podle jeho příznivců jde jen o počáteční nedostatky, které se postupně daří odstraňovat.

Prezentace nového informačního systému studentům proběhla 10. června 2008. Při té příležitosti bylo oznámeno datum plánovaného spuštění – ISIS měl být k dispozici od 1. srpna, tedy s určitým předstihem před druhou etapou registrací předmětů. Studenti však hesla obdrželi až 19. srpna, tedy den před zahájením registrací. Důvodem byly dodatečné datové korekce společně s hromadnými dovolenými studijních referentek. V následném mezidobí před prvním kolem zápisů se ukázalo několik slabin systému, které se vývojový tým snažil postupně řešit. Šlo jak o problémy datového charakteru, tak (v menší míře) problémy samotného systému.

Skutečná zatěžkávací zkouška přišla s prvním kolem zápisů, 6. září 2008 ve 12.00. Přes několikeré ujištění o nemožnosti podobné situace, systém nápor studentů neustál. Ačkoli přímo nespadl, běžel po téměř půl hodiny tak pomalu, že zapsání předmětu bylo pro většinu studentů takřka nemožné. „Počet přístupů za hodinu dosáhl 108 tisíc, což bylo opravdu víc, než jsme předpokládali. Navíc se ukázalo, že studenti VŠE se v modelových situacích chovají jinak než studenti jiných škol, na kterých je UIS (Univerzitní informační systém, pozn. red.) implementován,“ uvádí Šorm v diskuzi na fóru ISISu.

Přestože se počet operací za minutu podle jeho slov (zřejmě díky častému obnovování stránky) pohyboval kolem dvou tisíc, nejedná se prý o množství, se kterým by systém za normálních okolností měl mít tak závažné problémy. Vzniklou situaci vysvětluje takto: „Zjednodušeně řečeno jsme dostali informace, že tato vlna nebude díky specifickému způsobu zápisů náročná a systém proto nebyl dosud vyladěn na zátěž, která přišla. Omlouváme se uživatelům, z této situace jsme se poučili.“

Kolem 12.20 byl pak server přenastaven a začal zpracovávat požadavky studentů rychleji. V následujícím kole zápisu již ISIS běžel preventivně v tzv. safety módu, tedy s vypnutými některými funkcionalitami a ve zjednodušeném uživatelském rozhranní. Druhé a třetí kolo zápisů už pak systém zvládl bez problémů.

Neznalost studentů
Pomoc studentům měli od spuštění ISISu zajišťovat takzvaní systémoví integrátoři fakulty (SIFové). Těm však byla delegována i práce z oblasti datové korekce, což vedlo k jejich nadměrnému pracovnímu vytížení, kdy se nemohli plně věnovat pouze komunikaci se studenty. Z příspěvků na diskuzním fóru systému vyplývá, že k mnoha dalším problémům a nedorozuměním docházelo také ze strany studentů, kteří si nedostatečně prostudovali návody zveřejněné na wiki.vse.cz, což je obecně považováno za doporučené minimum znalostí.

Jako kompletní uživatelská příručka pak slouží téměř sto stránkový dokument (svazek 2 oficiální dokumentace). Pokud je student v úzkých, pomoc s velkou pravděpodobností nalezne v diskuzích na ISISu, které nyní čítají dohromady více než dva tisíce příspěvků. V případě závažnějších problémů, především datového charakteru, by se student měl obrátit na svého systémového integrátora.

K zahájení provozu ISISu se vyjadřuje také Roman Kvasňa, student Informačních a komunikačních systémů se zkušenostmi z praxe: „Podle mě došlo u dodavatele k několika drobným chybám, z nichž jedna měla kritický dopad. Na straně VŠE mohlo dojít k lepšímu testování, kvalitnější, objemnější a cílenější kontextové komunikaci směrem ke studentům, kteří se měli více zajímat o systém, aktivně vyhledávat informace a nenechávat vše na poslední chvíli. Myslím si, že chyb se více či méně dopustily všechny zainteresované „zájmové“ skupiny.“

Není všemu konec
Ačkoli by se mohlo zdát, že implementace systému skončila spolu s prvním uvedením do provozu, opak je pravdou. ISIS ještě čeká asi půl roku zkušebního provozu, dolaďování detailů a implementací nově požadovaných funkcionalit. Celý proces by měl být ukončen v květnu 2009, tedy téměř dva roky od podpisu smlouvy o implementaci (1. června 2007).

Toto však proběhne už za dohledu nového šéfa vývoje UIS/ISIS, který vystřídá Šorma ve vedoucí pozici 1. října. „Ve vývojovém týmu zůstanu na pozici samostatného programátora, který se zabývá ergonomií systému a novými technologiemi. Dále budu stále působit na brněnské univerzitě jako odborný asistent v ústavu informatiky a mimo to se začnu věnovat programování ve společnosti AVG Technologies CZ. Všeobecně jsem se chtěl přesunout z pozice komandování lidí a honění termínů do pozice kreativní tvorby. Přeci jsem nestudoval většinu svého života proto, abych překládal papíry,“ s úsměvem komentuje svůj odchod z vedení vývojového týmu Šorm.

Jaký je Váš názor na průběh zavádění nového informačního systému a jeho funkčnost?

Mohlo by tě zajímat: