Jak na rozvrh

7. 9. 2005 | | Nezařazené

Předně záleží na tom, podle jakého studijního plánu budete studovat. Jak už jste si mohli dříve přečíst, škola od dalšího semestru přechází na evropský kreditní systém ECTS, avšak pouze na některých fakultách. Fakulty podnikohospodářská a národohospodářská mají pro své studenty připravený pevný rozvrh v rámci kruhů a individuálně si tak můžete v prvním semestru zapsat jen volitelné předměty. Studenti ostatních fakult si zapisují předměty sami.

Předně záleží na tom, podle jakého studijního plánu budete studovat. Jak už jste si mohli dříve přečíst, škola od dalšího semestru přechází na evropský kreditní systém ECTS (označený jako studijní plán E), avšak pouze na některých fakultách (FPH nebo FNH). Fakulty podnikohospodářská a národohospodářská mají pro své studenty připravený pevný rozvrh v rámci kruhů a individuálně si tak můžete v prvním semestru zapsat jen volitelné předměty. Studenti ostatních fakult si zapisují předměty sami.

Základním pravidlem je splnit předměty vašeho oboru v určité struktuře. Tu najdete v systému isis.vse.cz nebo v materiálech vydávaných fakultou. Na bakalářském stupni musíte splnit 125 kreditů, což znamená průměr necelých 21 kreditů na semestr. V plánu E, tedy systému ECTS, je třeba splnit 180 kreditů, průměrně 30 kreditů na semestr.

Alespoň jednu bakalářku

Struktura předmětů je dána následujícími skupinami:

cP – Celoškolsky povinný předmět
cEXI – Exaktní a informatické předměty
cEKH – Ekonomické a humanitní předměty
cOJA – Odborný předmět v cizím jazyku
fJP – Jazyk povinný
fJP2 – Jazyk povinný (druhý)
fJPO – Jazyk obchodní
oP – Oborově povinný předmět
oV – Oborově volitelný předmět I.
oEXC – Zakázaný předmět oboru
cVOL – Celoškolsky volně volitelny předmět

Pro každý obor budete muset získat určitý počet kreditů v těchto skupinách (samozřejmě kromě zakázaných předmětů oboru).

Zapisujte si předměty tak, abyste třeba již po prvním semestru mohli skládat alespoň jednu bakalářskou zkoušku – nejlépe například „trojboj“ (marketing, management, podniková ekonomika) nebo ekonomii (mikroekonomie a makroekonomie). Určitě se celoškolsky povinným předmětům nevyhýbejte, do tří semestrů musíte udělat tři bakalářské zkoušky. Další předměty záleží na vás: na první semestr je optimální počet do 20 kreditů, než se rozkoukáte. Vyplatí se, i když ne otrocky, sledovat vzorové studijní plány. Taky jste již možná slyšeli poučku, že „za přestávku z Jižního Města na Žižkov prostě nedojedete,“ a proto je nutné brát v úvahu, kde se daný předmět učí.

Registrace vs. zápisy

Způsob zápisu je pro všechny stejný. Potřebujete k tomu informační systém dostupný na http://isis.vse.cz, kde jste již možná podstoupili tzv. registrace.

Tím to však nekončí, registrace v podstatě jen zjišťují zájem o dané kurzy. Systém všechny požadavky zpracuje a pokud je o některý velký zájem (tzv. převis, zaregistrovalo si jej více studentů než je kapacita kursu), „přebytečné“ studenty prostě vyřadí. Těm pak nezbyvá než si tento předmět, ale v rámci jiného kurzu, zapsat ručně znovu. K tomu slouží zápisy.

Zápisy probíhají před zahájením výuky v několika krocích: nejprve si budete moci „dozapsat“ předměty celoškolsky povinné, pak se k nim přidají volitelné, ve třetí fázi se pak zapisují všechny, i předtím neregistrované, předměty. Dodatečné změny rozvrhu lze provádět i během prvních dvou týdnů výuky.

Pokud jste si registrovali předměty tak, že jste nepřevyšovali kapacitu daného kurzu, bez problémů se vám kurz zapíše. V opačném případě záleží na počtu splněných kreditů, dosažených výsledcích, délce studia atd. Prváci jsou na tom všichni stejně, takže jde spíš o náhodu. Někdy je možné si po dohodě s vyučujícím zařídit zápis nad kapacitu kurzu. To je pak nutné vyplnit formulář a potvrdit jej na katedře. Více informací zjistíte u studijních referentek.

Důležité je hlavně sledovat harmonogram registrací a zápisů, dostupný z hlavní stránky školy: pro studentyregistrace a zápisyharmonogramy. Především pro zápisy totiž platí heslo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Mohlo by tě zajímat: