Jak se hodnotí výuka na jiných školách

17. 6. 2004 | | Zprávy ze školy

Na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci se hodnocení výuky nazývá Zpětná vazba. Její výsledky jsou veřejné a lze si je prohlížet jak podle předmětů, tak podle učitelů. Anketa má většinou více než čtvrtinovou návratnost. Vyskytují se i kurzy, kde formulář vyplní šedesát procent posluchačů. Přímo uvnitř studentského informačního systému funguje hodnocení předmětů na Právnické fakultě UK.

Na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci se hodnocení výuky nazývá Zpětná vazba. Její výsledky jsou veřejné a lze si je prohlížet jak podle předmětů, tak podle učitelů. Anketa má většinou více než čtvrtinovou návratnost. Vyskytují se i kurzy, kde formulář vyplní šedesát procent posluchačů.

Přímo uvnitř studentského informačního systému funguje hodnocení předmětů na Právnické fakultě UK. Studenti mají možnost hodnotit předměty a vyučující v průběhu celého semestru a vyměňovat si názory v diskusním fóru. Ve zkouškovém období se v diskuzích masově objevují tipy na zkoušky – zda zkoušející hlídá, jaké má otázky a podobně.

Na odlišný způsob dotazování jsou zvyklí studenti na rakouské obdobě VŠE. Vídeňská Wirtschaftsuniversität (WU) si vytvořila komplexní program hodnocení nejen výuky, ale celých studijních programů. Na škole dokonce zřídili Oddělení hodnocení a managementu kvality ve výuce. Prorektor vyučující nabádá, aby se svými studenty hodnocení probrali a ukázali tak, že o něj stojí.

Samotnou studentskou anketu organizuje rakouská organizace vysokoškolských studentů (ÖH) a každé dva roky vydává obsáhlou hodnotící zprávu. Dotazníky se vyplňují přímo v hodinách a jsou hned poté studenty zapečetěny v obálce. Výsledky se zveřejňují na intranetu a také v příručce s předměty, podle které se sestavuje rozvrh na další semestr. „Analýza mi občas pomohla vybrat si mezi dvěma kurzy, ale naše škola je dost masová, takže člověk musí často brát, co na něj zbude,“ říká student WU Florian Schrigg.

Kromě standardní ankety nabízí studijní oddělení WU vyučujícím, aby si vyrobili vlastní dotazníky pro zpětnou vazbu. Webová stránka školy rovněž nabízí takzvaný Feedback-box, kde studenti mohou i anonymně vyjádřit své konkrétní připomínky k výuce. Studijní oddělení poté zveřejňuje odpovědi na jednotlivé dotazy včetně reakcí dotčených osob.

Mohlo by tě zajímat: