Jak udělat ze Slováků bezdomovce aneb konec Slováků v Čechách…

15. 4. 2002 | | Názory

Rozhodnutie Akademického senátu Vysokej školy ekonomickej v Prahe z 25.2.2002 nám pripadá ako hasenie ohňa alkoholom. VŠE má neustále problémy s ubytovacími kapacitami a Kolejná rada bola poverená vypracovaním návrhu, ktorý by vzniknutú situáciu vyriešil. Škoda, že pri jeho vypracovávaní členovia KR zabudli používať mozog.

Rozhodnutie Akademického senátu Vysokej školy ekonomickej v Prahe z 25.2.2002 nám pripadá ako hasenie ohňa alkoholom. VŠE má neustále problémy s ubytovacími kapacitami a Kolejná rada bola poverená vypracovaním návrhu, ktorý by vzniknutú situáciu vyriešil. Škoda, že pri jeho vypracovávaní členovia KR zabudli používať mozog. Ešte viac udivujúce, ako to, že o osude slovenských študentov rozhodlo 7 ich rovesníkov, možno v krčme pri pive, je, ako mohli dopustiť určite inteligentní členovia AS, aby uzrel svetlo sveta tento prapodivný nezmysel.

Kde je jadro problému? AS vydal kontroverzné vyhlásenie, v ktorom rieši prípadný nedostatok ubytovacích kapacít vyhnaním slovenských študentov z kolejí. Citujem: „Ubytování cizích státních příslušníků přijatých do 1. ročníků akademického roku 2002/03 bude při nedostatku ubytovacích kapacit VŠE řešeno individuálně, a to pomocí nabídek jiného ubytování. Nabídku možností jiného ubytování pro cizince zajistí SÚZ VŠE. Počínaje akademickým rokem 2003/04 bude tento postup při nedostatku ubytovacích kapacit VŠE uplatňován pro všechny cizí státní příslušníky, s výjimkou vládních stipendistů a studentů mezinárodních programů organizovaných VŠE.“

Čo toto vyhlásenie pre slovenských študentov znamená v praxi? Maturanti, chystajúci sa na VŠE, odoslali prihlášky v dobe, keď ešte vyhlásenie nebolo na svete. Nemohli teda vedieť, že škola na nich šije búdu a pokojne zaplatili poplatok 500 Kč za podanie prihlášky. Predpokladajme, že uchádzač úspešne zloží prijímacie skúšky. Vypukne obrovská radosť, avšak predčasná. Správa účelových zariadení VŠE mu totiž zašle oznámenie, že z dôvodu nedostatku ubytovacích kapacít dostal náhradné ubytovanie na kraji mesta, ďaleko od školy. Súčasne zistí, že bude platiť viac, ako za normálnu kolej. To by však nevydržal rodinný rozpočet, takže mu rodičia so slzami v očiach musia oznámiť, že pražská kapitola je pre neho uzavretá. Pre VŠE je podstatné, že má o jedno miesto viac, o jedného Slováka menej a ani sme sa nenazdali a geniálne diskriminačné opatrenie je na svete.

Ešte horšie dôsledky môže mať rozhodnutie pre slovenských študentov študujúcich v súčasnosti na VŠE. O rok sa ich život môže zmeniť v peklo. Žiadna kolej, žiadne lacné ubytovanie. Všetky výhody spojené s ubytovaním na koleji budú preč. Školu totiž nebude zaujímať, že si 4 roky jej študentom, ktorý ju vzorne reprezentuje, že si v štúdiu vynikal. Nie. Si Slovák, to jest cudzinec, takže si pekne bývaj v „rezervácii“ na okraji mesta. Akoby škola vravela: „Čo bolo, bolo, odteraz si prebytočný.“ A že finančne nedokážeš zvládnuť nové ubytovanie? Sorry, mal si študovať radšej na Slovensku. Možno, že mal, ale prečo, keď si mal pri nástupe poskytnuté úplne rovnaké podmienky ako český študent? Mohol si vedieť, že ti škola pred promóciami pripraví takéto prekvapenie? Prirodzene nemohol. Absolútna katastrofa nastane pre česko-slovenské páry. Doteraz mohli spolu zdiežať kolejnú izbu, teraz ich však škola rozdelí. Kruté. Dámy a páni z AS a KR, svojím rozhodnutím vybudujete stenu medzi Čechmi a Slovákmi, rozdelíte dlhoročné kamarátstva, priatežstvá, dôjde k separácii Slovákov od Čechov. Klobúk dole, dobre odvedená práca.

Samozrejme sa ale situácia, ktorá vznikla musí nejako riešiť. Osobne si myslíme, že správnym hasiacim prostriedkom by bolo, keby si Správa účelovych zariadení VŠE v prvom rade pozametala pred vlastným prahom. Obrovský neporiadok v evidencii izieb spôsobuje, že je kvantum neobsadených miest na kolejách, žudia čakajúci na ubytovanie nemajú kde bývať a sú nahnevaní na slovenských študentov. Pritom stačí nahradiť zastaralý viackolový systém ubytovávania efektívnejším a nedorozumeniam by sa predišlo. Čo bráni SÚZ v tom, aby obsadila všetky miesta na kolejách hneď na začiatku semestru? Zrejme pohodlnosť. A vyhlásenie AS ju v jej lenivosti len podporuje. Začlenením Slovákov k cudzincom vytvorilo totiž početnú skupinu študentov, s ktorou bude SÚZ vežmi žahko manipulovať.

Diskriminačný systém ubytovávania cudzincov v náhradných priestoroch schálený AS, ktorý sme napadli, by sa mal zmeniť skôr než narobí viac neplechy ako osohu. Apelujem na zdravý úsudok všetkých zodpovedných za toto rozhodnutie. Je vcelku logické, že sa nám nepáči, keď sa zrazu z ničoho nič radikálne zmenia naše podmienky na štúdium. Študovať do ČR sme sa vybrali za istých stanovených podmienok, ktoré nám garantovali ubytovanie, stravu a pod. na úrovni českých študentov. Zrazu to všetko postavíte na hlavu a urobíte z nás cudzincov. Je to spravodlivé? Skúste sa vžiť do našej kože. Nie je Vám zle z Vášho rozhodnutia? Nie? Smutné.

Čo zostáva nám, slovenským študentom? Buď čakať a veriť, že nakoniec všetko skončí happy-endom, alebo vziať iniciatívu do vlastných rúk a happy-end si zrežírovať.

Ján Rusnák (jrusnak@email.cz)

Ivan Eibner (eibner@centrum.cz)

Mohlo by tě zajímat: