Jak získát přátele ze zahraničí

3. 3. 2000 | | Studentský život

Buddy systém je studentská aktivita, založená na dobrovolné pomoci zahraničním studentům. Na tyto studenty totiž chtě nechtě čeká řada organizačních i komunikačních problémů vyplývajících z pobytu v cizí zemi. Určitě se v novém prostředí lépe zorientují, budou-li mít kamaráda znalého místních poměrů a jazyka.

Buddy systém je studentská aktivita, založená na dobrovolné pomoci zahraničním studentům. Na tyto studenty totiž chtě nechtě čeká řada organizačních i komunikačních problémů vyplývajících z pobytu v cizí zemi. Určitě se v novém prostředí lépe zorientují, budou-li mít kamaráda znalého místních poměrů a jazyka.

Buddy systém, běžný na zahraničních univerzitách v Evropě i v zámoří, funguje několik let i na naší škole. Tato aktivita byla na VŠE zavedena z iniciativy několika studentů, kteří se s touto službou setkali během svého studia v zahraničí a byli ochotni něco podobného organizovat i u nás.

Buddy systém tvoří pár nadšenců (každý semestr asi 30 studentů), kteří se starají o blaho svých kolegů ze zahraničí, kteří přijíždějí na semestrální studium na VŠE. Každému zahraničnímu studentovi je přidělen jeden “buddy“, student z naší školy. V praxi je to tak, že si potenciální buddy vybírá svého svěřence sám, hlavně podle preferovaného jazyka. Potom následuje fáze e-mailování, kdy se buddy se svým kolegou zkontaktuje a domluví se, kdy dotyčný student přijede do Čech. Hlavní povinností buddyho totiž je vyzvednout studenta po příjezdu do Prahy na letišti nebo na nádraží, ukázat mu ubytování a seznámit ho s chodem školy a menzy. Tím ovšem kontakty mezi buddym a zahraničním návštěvníkem končit nemusí, naopak je vřele vítáno a doporučováno, aby se buddy o svého studenta “staral“ i nadále. Může ho poučit, jak jezdit po Praze, kde si koupit měsíční kupóny a kde levně nakupovat. Dále má buddy příležitost blýsknout se jako průvodce naší stověžatou metropolí a ukázat zahraničnímu hostovi nejen všechny pražské skvosty, ale třeba i památky v Kutné Hoře, Karlštejn nebo Křivoklát. Určitě však buddy provede studenta po místních hospůdkách, klubech a restauracích a přesvědčí ho, že české pivo je to nejlepší na světě a že nejen hamburgery a colou živ je člověk. Zahraniční návštěvník pak bude až do smrti s láskou vzpomínat na svůj pobyt v Praze, neboť studenti k nám nejezdí jen studovat, ale také poznat českou kulturu. Kulturní obohacení je přitom vzájemné, neboť i buddy prostřednictvím svého studenta poznává kulturu jeho země. A to už se nezmiňuji o výhodě největší, kterou je bezpochyby možnost komunikace v cizím jazyce.

Zahraniční studenti se samozřejmě nestýkají jen se svým buddym, ale i mezi sebou navzájem. Aby se vztahy mezi nimi více prohloubily, byl zřízen The Internetional Contact Club. Členství v něm není povinné ani zavazující. Přijít na schůzku Contact Clubu smí kdokoli z řad zahraničních studentů i ostatních studentů naší školy. Club se schází pravidelně každé úterý v 19.30 v Menze Italská, přímo v jídelně. Přičemž menza může být jen místem setkání, kde se studenti dohodnou, kam se ten večer odeberou, pokud ovšem není předem připravený program. V minulém semestru byly například velmi úspěšné přednášky zahraničních studentů o jejich zemích. Přednášelo se v angličtině a studenti svá vyprávění doplňovali obrázky, ukázkami suvenýrů a odpověďmi na četné dotazy. V Contact Clubu tak mají příležitost seznámit se a konverzovat se zahraničními studenty nejen “buddíci“, ale i ostatní studenti naší školy. Každý je zde vítán. Informace o akcích Contact Clubu již konaných, i plánovaných jsou k dispozici na Internetové adrese http://www.volny.cz/xzelj06, kde naleznete i odkaz na stránky o Buddy systému.

Mohlo by tě zajímat: