Kvestorát by měl být efektivně fungujícím servisem

17. 5. 2006 | | Rozhovory

„Kvestor je rektorova pravá ruka v oblasti financování a hospodaření. Kromě jiného zajišťuje přípravu školního rozpočtu. VŠE ročně hospodaří asi s jednou miliardou českých korun. Největší položkou jsou mzdy, které tvoří přibližně polovinu neinvestičního rozpočtu,“ říká třiatřicetiletý absolvent VŠE Jan Škoda, který uspěl ve výběrovém řízení na funkci kvestora v konkurenci dalších sedmi uchazečů.

Proč jste se ucházel o pozici kvestora?

Na VŠE působím od roku 1994 a prošel jsem od pozice pomocné vědecké síly, přes Katedru veřejné správy a regionálního rozvoje až na vedoucího oddělení vědy a výzkumu, kde byla jednou z hlavních náplní mé práce zajišťování financování výzkumných aktivit VŠE. I díky této zkušenosti jsem obeznámený s pracovníky i činností jednotlivých hospodářských pracovišť rektorátu a fakult a taky s velkou částí akademické obce. Moje rozhodnutí vycházelo především ze znalosti prostředí, možnosti profesionálního růstu a ze schopnosti identifikovat určité problémy a problémové situace.

Jak probíhalo výběrové řízení?

Na tuto pozici se hlásilo celkově osm uchazečů. Tři z nich byli zájemci z VŠE. Po zaslání přihlášky a životopisu jsem byl pozvaný na pohovor, ve kterém jsem obstál a komise mě doporučila jako nejlepšího kandidáta. Rektor mě na základě tohoto výsledku jmenoval kvestorem a po projednání v akademickém senátu jsem byl uveden do funkce.

Jedním z vašich prvních kroků byla změna organizační struktury kvestorátu. V čem spočívá?

Kvestorát bude rozdělený na dva odbory – Ekonomický odbor a Odbor správy majetku. Ekonomický odbor bude řídit Dr. Ing. Jana Ištvánfyová a správu majetku bude mít na starosti Ing. Tomáš Horský. Pod kvestorem budou ještě působit Oddělení mezd, personalistiky, Centrum doktorských a mažerských studií (CDMS) a sekretariát. Mým hlavním cílem je, aby se zlepšila komunikace mezi rektorátem a fakultami na straně jedné a kvestorátom na straně druhé. Kvestorát by měl být efektivně fungujícím servisem a administrativní pracovníci by měli umět rychle a účinně zareagovat na nové potřeby.

Kolik lidí pracuje na kvestorátu? Bude se jejich počet měnit?

V současnosti pracuje pod kvestorem asi třicet zaměstnanců. Je to číslo bez lidí, kteří pracují v CDMS. V souvislosti s přechodem na novou organizační strukturu jsem přesvědčený, že všechny činnosti dokážeme zajistit i s menším počtem zaměstnanců. V souvislosti s tím jsem se již učinil některá personální opatření.

Za co všechno je kvestor odpovědný?

Kvestor podle zákona o vysokých školách řídí hospodaření a vnitřní správu vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném rektorem. V praxi to znamená, že kvestor je rektorova pravá ruka v oblasti financování a hospodaření. Kromě jiného zajišťuje přípravu školního rozpočtu. VŠE ročně hospodaří asi s jednou miliardou českých korun. Největší položkou jsou mzdy, které tvoří přibližně polovinu neinvestičního rozpočtu. Po odečtení nákladů na provoz budov školy se zbytek prostředků převádí do rozpočtů jednotlivých fakult. Mám v plánu zaměřit se i na přidělovaní prostředků fakultám. Do teď se to děje na základě pedagogických výkonů. Představuji si, že by do přerozdělování byli zahrnuty i další kritéria.

S jakými problémy se na začátku svého funkčního období střetáváte?

V souladu s mými očekáváními je asi největším problémem čas. Pro kvalifikované rozhodnutí v konkrétních záležitostech se většinou snažím prostudovat všechny podkladové materiály a předpisy. Jednoduchá není ani oblast vztahů mezi jednotlivými útvary a zaměstnanci kvestorátu.

Ing. Jan Škoda se narodil roku 1973 v Praze. V roce 2001 vystudoval odbor Regionalistka a veřejná správa na Fakultě národohospodářské VŠE. Od roku 1995 pracoval ve firmě Nexum, a. s. jako správce počítačové sítě a administrátor pohledávkových vztahů. Od roku 2000 působil na VŠE na pozici vedoucího oddělení vědy a výzkumu.

Spolupracoval na projektu Tempus-Phare – Vzdělávání úředníků veřejné správy, pět let byl členem redakční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia, zúčastnil se taky na přípravě zákona o veřejných výzkumných institucích.

Je ženatý.

Mohlo by tě zajímat: