Je to možnosť naučiť se prezentovať

2. 1. 2009 | | Kariéra, Rozhovory

V súčasnosti hrajú vo svete veľmi dôležitú úlohu organizácie zlučujúce viac štátov (NATO, EÚ alebo OSN). Ako príprava pre budúcich diplomatov môže slúžiť napríklad Pražský študentský summit. O čo v ňom ide sme sa dozvedeli od hlavného koordinátora summitu Jana Pýchu.

V súčasnosti hrajú vo svete veľmi dôležitú úlohu organizácie zlučujúce viac štátov (NATO, EÚ alebo OSN). Ako príprava pre budúcich diplomatov môže slúžiť napríklad Pražský študentský summit. O čo v ňom ide sme sa dozvedeli od hlavného koordinátora summitu Jana Pýchu.

Čo to vlastne Pražský študentský summit je?
Pražský študentský summit je v podstate modelové zasadnutie vrcholnej porady resp. jednania troch významných svetových organizácií a to OSN, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO). Je to možnosť pre študentov stredných a vysokých škôl získať ako informácie o medzinárodnom dianí, tak aj schopnosť prezentovať svoje poznatky a názory pred skupinou ľudí, čo môže byť veľmi dôležité pre ich kariérny rast.

Takže summitu sa môžu zúčastniť študenti ako stredných tak aj vysokých škôl?
Nie tak celkom. Doteraz fungovalo len modelové zasadnutie OSN, ktoré je organizované pre študentov stredných škôl. Pre stále stúpajúci záujem o túto aktivitu sa však naša organizácia rozhodla rozšíriť pražský summit o zasadnutie EÚ, ktoré je pre študentov vysokých škôl, aby tí mohli povedzme nadviazať na svoje skúsenosti zo strednej školy, ale samozrejme môžu sa zúčastniť aj ľudia bez skúseností.

Čo teda potrebujem spraviť, aby som sa mohol zúčastniť?
Hlavne treba vyplniť prihlášku, avšak pre každé zasadnutie sú trochu iné kritériá.

Mohli by Ste o nich povedať niečo viac?
Treba prihliadať na komplexnosť jednotlivých zasadnutí. OSN, ktoré je asi najzložitejšie, zahrňuje v súčasnosti 100 štátov. Študent, hlavný delegát, vyplní prihlášku, v ktorej zahrnie mená členov svojej delegácie, dve krajiny, ktoré by najradšej reprezentovali a región, z ktorého by krajina mala byť. Hlavnou časťou prihlášky je ale esej, v ktorej uchádzači zhodnotia svoju primárne vybratú krajinu. Táto esej bude odborne posúdená a podľa nej sa vytvorí poradie uchádzačov. Podľa tohto sa potom zaradia jednotlivé krajiny. Tým najlepším nimi preferované krajiny, tým horším sa snažíme trafiť aspoň región, ale bohužiaľ nemôžeme vyhovieť všetkým a taktiež sa nemôžu všetci uchádzači zúčastniť.

A pri zasadnutí EÚ alebo NATO je to rovnaké?
Čo sa týka EÚ, tak tam sa vyberie 27 ľudí, každý za jednu krajinu a netreba písať esej, stačí motivačný list. Schôdza NATO prebieha v angličtine, takže tam je dôležité, aby bol tento list napísaný v anglickom jazyku, avšak najprv sa musíte zúčastniť predkola, kde dostanete dotazník s otázkami ohľadom tém spojených s NATO. Ak ste úspešní, postúpite do ďalšieho kola, kde je potrebné napísať vyššie spomenutý list ohľadom témy týkajúcej sa NATO a môžete sa stať jedným z ambasádorov.

Aký je priebeh týchto summitov, prípadne čo každému predchádza?
Ten je pre každý model iný. Pri OSN sa koná päť workshopov, čo sú akoby prípravné kurzy pre konferenciu. Pre EÚ sú to dva workshopy v januári a februári 2009 a pre NATO je to podobne ako pre OSN päť worshopov. Vyvrcholením týchto workshopov je samotná konferencia, ktorá prebehne v hoteli Hilton v Prahe v marci 2009. Priebeh summitu v marci začne slávnostným úvodom, kde bude mať každá zúčastnená krajina možnosť predniesť svoje očakávania od tejto konferencie a čo by na nej chcela dosiahnuť.

Existuje niečo ako víťaz tejto konferencie? Napríklad krajina, ktorá dokáže pre seba vyťažiť najviac?
Nedá sa hovoriť o nejakých víťazoch. Hlavnou ideou tejto konferencie a workshopov je dosiahnuť, aby ľudia vedeli vystupovať pred davom a priblížiť im priebeh summitov. Napríklad pre mňa je veľmi podstatné sledovať ako sa účastníci s pribúdajúcimi workshopmi zlepšujú, opadáva z nich stres a vedia čím ďalej tým lepšie argumentovať. To je vlastne hlavnou myšlienkou celého projektu.

Je ešte možné sa na niektorý model prihlásiť?
OSN a NATO už bežia, prvé workshopy prebehli na začiatku novembra, avšak EÚ má uzávierku prihlášok 9. decembra, takže pre individuálnych záujemcov je tu stále možnosť prihlásiť sa.

Zaujímajú ma ešte tie workshopy. Čo sa na nich účastníci dozvedia?
Učia sa prezentovať, získavajú sebavedomie, aby boli schopní vystúpiť na finálnej konferencii. Normálne prebiehajú predpoludním prednášky hostí, ktorí uvedú problematiku, a popoludní majú účastníci za úlohu prejavy, taktiež prebehne debata. Organizujeme aj doplnkové akcie ku summitu, kde sa budú zúčastnení učiť základy etikety, vystupovania a podobne, pretože na finálnej konferencii očakávame aj nejakú úroveň správania sa.

Mohlo by tě zajímat: