Je vám v Nové aule zima? Může za to vaše termoregulace!

7. 4. 2000 | | Zprávy ze školy

„V tomto semestru mám v Nové aule několik přednášek a musím přiznat, že vydržet v ní celou hodinu a půl je pro mě velký problém. Je mi tam neuvěřitelná zima, kvůli které se na přednášku špatně soustředím. Dozvěděla jsem se, že mohu v této věci podat stížnost na rektorát VŠE, psát ji ale nechci, to mi připadá zvláštní.“

„V tomto semestru mám v Nové aule několik přednášek a musím přiznat, že vydržet v ní celou hodinu a půl je pro mě velký problém. Je mi tam neuvěřitelná zima, kvůli které se na přednášku špatně soustředím. Dozvěděla jsem se, že mohu v této věci podat stížnost na rektorát VŠE, psát ji ale nechci, to mi připadá zvláštní.“ Na tuto poznámku jedné z účastnic snídaně s rektorkou dne 22. března 2000 reagoval přítomný prorektor pro rozvoj a informační systém doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. slovy: „Osobně jsem u projektu Nové auly byl a s architekty jednal. V případě klimatizace a vytápění jde o úspornou technologii, která využívá např. i teplo, které vytvářejí sami lidé. V hledišti vzduch cirkuluje, a na jevišti je, zvláště je-li aula zaplněná, naopak horko. Tohoto problému jsme si vědomi, jde však o nesmírně složitou záležitost.“ Podle tajemnice pro studentské záležitosti, Ing. Jany Littové, která o situaci v Nové aule dále s doc. Ivánkem hovořila, řeší tento problém vnitřní správa VŠE již od ledna 2000. VŠE je vázána záruční smlouvou s dodavatelskou firmou, a pokud by nechala zasáhnout do objektu jinou firmu, záruční smlouva by pozbyla platnosti. Zatím se tedy Nová aula alespoň přes noc vytápí systémem, který kvůli vyšší hlučnosti nemůže být v provozu během výuky. Přes den se přitápí pomocí klimatizace, výkon tohoto zařízení je ale nedostatečný. Je-li vám tedy, podobně jako nejmenované studentce, na přednáškách v Nové aule chladno, v nejbližší době zřejmě i nadále bude. Než se problém s vytápěním uspokojivě vyřeší, choďte teple oblečeni nebo si půjčujte zápisky od otužilejších kolegů. Můžete také popřemýšlet, jakým způsobem zvýšit objem tepla, které lidský organismus předává do okolí. Společně s ostatními totiž asi nesplňujete normy, ze kterých projektanti Nové auly vycházeli.

Mohlo by tě zajímat: