Jindřichův Hradec je jiný

11. 1. 2005 | | Zprávy ze školy

Organizace studia na fakultě managementu v Jindřichově Hradci se liší od studia v Praze. Zásadní rozdíl je v akreditaci předmětů MAT101 a MAT102. Zatímco v Praze se studenti setkají při těchto předmětech se dvěma písemkami, podmínky na Fakultě managementu jsou úplně jiné. Během semestru píší studenti každý měsíc průběžný test, který zjišťuje, jak pochopili látku.

Organizace studia na fakultě managementu v Jindřichově Hradci se liší od studia v Praze.

Zásadní rozdíl je v akreditaci předmětů MAT101 a MAT102. Zatímco v Praze se studenti setkají při těchto předmětech se dvěma písemkami (vždy v polovině a na konci semestru), podmínky na Fakultě managementu jsou úplně jiné. Během semestru píší studenti každý měsíc průběžný test, který zjišťuje, jak pochopili látku. Pro úspěšné absolvování kursu musí studenti získat minimálně 80 % z každého průběžného testu a nebo 50 % ze závěrečného testu.

Není to však rozdíl jediný. V prvním ročníku jsou studenti rozděleni do skupin podle abecedy. Přednášky jsou dobrovolné a cvičení jsou rozdělena podle skupin. Rozvrh je v prvním semestru daný. V dalších semestrech si ho studenti tvoří již sami. Na pražských fakultách se tento princip objevuje pouze u Fakulty podnikohospodářské.

Odlišně se tvoří také uživatelská jména studentů. V Praze jsou všichni studenti známi pod uživatelským jménem s počátečním „x“ a zbytek je tvořen třemi písmeny z příjmení a jedním z křestního jména. Například u studenta Jana Nováka by uživatelské jméno bylo xnovj. V Jindřichově Hradci se studenti přihlašují do systému pomocí složeniny pěti písmen z příjmení a dvou ze jména. Tedy u příkladu Jana Nováka by to znamenalo novakja. Při shodě jmen se liší uživatelská jména v koncovém dvojčíslí.

V ostatních případech nejsou rozdíly tak znatelné. Systém zapisování bakalářských a souborných zkoušek je totožný s tím, který se praktikuje v Praze.

Mohlo by tě zajímat: