Karty ISIC i pro příští rok

30. 9. 2002 | | Zprávy ze školy

Studenti VŠE si od loňského roku mohou pořídit školní multifunkční identifikační kartu spojenou s licencí mezinárodního průkazu studenta ISIC. Zatímco pro použití v rámci školy má karta platnost po celou dobu studia, ISIC licence je platná jen do konce příslušného kalendářního roku.

Studenti VŠE si od loňského roku mohou pořídit školní multifunkční identifikační kartu spojenou s licencí mezinárodního průkazu studenta ISIC. Zatímco pro použití v rámci školy má karta platnost po celou dobu studia, ISIC licence je platná jen do konce příslušného kalendářního roku.

Platnost licence však lze prodloužit zakoupením a nalepením revalidační známky. ISIC vydávané Vysokou školou ekonomickou lze obnovovat pouze známkami opět od VŠE. Škola na konci minulého semestru nabídla zakoupení a nalepení revalidační známky po složení částky 130 Kč na určený účet. Studenti však měli na zaplacení jen několik dnů od okamžiku oznámení, nejzazší termín byl stanoven na konec května.

Vedoucí Oddělení podpory uživatelů Jan Havlíček vysvětluje, že tak brzký termín vyplynul ze smluv, které má VŠE uzavřeny s dodavatelem. Známky se totiž musí závazně objednávat již v květnu. Škola není schopna nijak odhadnout, kolik studentů o ně bude mít zájem. Zaplacení v předstihu je jediný způsob, jak počet potřebných známek zjistit. Stejnou smlouvu mají prý s dodavatelem uzavřenu i všechny ostatní vysoké školy poskytující ISIC.

Dle původního záměru nemělo být pozdější doobjednání známek vůbec možné a jediným řešením by bylo pouze vydání zcela nové ISIC karty, samozřejmě za plnou cenu. Škola však pro jistotu objednala jisté množství známek navíc, takže mají šanci i studenti, kteří na jaře nestihli zaplatit. Náhradních revalidačních známek je údajně dostatek, podle Havlíčka může dokonce nastat situace, že se je nepodaří všechny prodat. V takovém případě je může škola dodavateli vrátit, ale jen v omezeném množství a za nevýhodných podmínek.

Všichni studenti vlastnící školní ISIC karty (tedy jak ti, kteří si známky objednali na jaře, tak i ti, kteří to nestihli) budou o způsobu, místě a čase vyzvednutí revalidační známky informováni v nejbližších dnech e-mailem.

Mohlo by tě zajímat: