Kde se vzal titul inženýr?

23. 10. 2003 | | Zprávy ze školy

Západoevropští či američtí absolventi pětiletého studia ekonomických oborů obdrží titul odpovídající našemu Mgr. Čeští studenti se ovšem stávají inženýry. Jak tento rozdíl vysvětlit? Je třeba zapátrat více v historii. V roce 1919 byla založena Vysoká škola obchodní jako fakulta Českého vysokého učení technického.

Západoevropští či američtí absolventi pětiletého studia ekonomických oborů obdrží titul odpovídající našemu Mgr. Čeští studenti se ovšem stávají inženýry. Jak tento rozdíl vysvětlit?

Je třeba zapátrat více v historii. V roce 1919 byla založena Vysoká škola obchodní (VŠO) jako fakulta Českého vysokého učení technického (ČVUT). Původní tříleté studium bylo prodlouženo na čtyřleté a studenti po jeho absolutoriu získali titul ing. podle svých kolegů z jiných fakult ČVUT. Později se též uděloval titul RCDr. – doktor věd obchodních.

Po druhé světové válce byla VŠO nejprve přejmenována na Vysokou školu věd hospodářských, posléze zrušena a místo ní nová vládní garnitura zřídila Vysokou školu věd politických a hospodářských. Z hospodářské fakulty tohoto ústavu vznikla před padesáti lety naše Vysoká škola ekonomická, titul ing. zůstal z dob VŠO dodnes. Proto si studenti VŠE mohou vesele zazpívat „Promovaní inženýři“ k velké nelibosti kolegů z ryze technických oborů.

Nejen ekonomové z VŠE se stávají inženýry. Také všechny ostatní vysoké školy, kde se vyučují ekonomické vědy (např. Masarykova univerzita, Baťova univerzita či Vysoká škola báňská), udělují absolventům tento titul. Výjimku představují studenti z oboru Ekonomická teorie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Titul ing. je obvyklý i ve státech bývalé socialistické Evropy.

Mohlo by tě zajímat: