Kdy, jak a proč volit zástupce do Akademického senátu VŠE?

19. 4. 2018 | | Zprávy ze školy volebni_urna

Dne 25. dubna 2018 proběhnou volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Ačkoliv je AS zastupitelský orgán, který se podílí na řízení školy, studenti nemají příliš mnoho informací o jeho funkci a způsobu volby. V následujícím článku uvádíme přehled, ve kterém naleznete užitečné informace před nadcházejícími volbami.

Funkce AS a zastoupení fakult

AS VŠE  se dělí na dvě části – kurii akademických pracovníků a kurii studentů. Každá fakulta je v AS zastoupena třemi akademiky a dvěma studenty – přípdně i náhradníky v závislosti na počtu kandidátů v uplynulých volbách. Akademičtí pracovníci i studenti mají stejnou váhu hlasů. „Je tedy vidět, že studentský hlas má v senátu poměrně silné zastoupení a zvláště když studenti táhnou za jeden provaz či si pro své návrhy najdou podporu některých pedagogů, pak mohou prosadit zajímavé myšlenky na celoškolské úrovni,“ vysvětluje studentský senátor Fakulty mezinárodních vztahů Martin Vokálek. Do AS VŠE se rovněž volí jeden pracovník z Centra tělesné výchovy a sportu VŠE. Prostřednictvím těchto senátorů mohou studenti předkládat své návrhy, námitky či dotazy a i tímto způsobem zasahovat do řízení školy.

Zasedání AS

Senát VŠE zasedá nejméně pětkrát v akademickém roce a vždy projednává předem stanovené body. Program je před každým zasedáním zveřejněný na webových stránkách AS. Jednání je veřejné, ale po jeho uplynutí je k dispozici i zápis.

Pravomoci AS

Senát VŠE disponuje několika pravomocemi, ty nejdůležitější uvádíme níže. Kompletní výčet je dostupný zde.

Senátoři mohou rovněž působit v jednotlivých komisích, například ve Finanční, Sdudijní nebo Pedagogické. Martin Vokálek působí v Ubytovací a stravovací komisi a v uplynulém volebním období se například podílel na vyjednávání o prodeji Rooseveltovy koleje v Holešovicích. Tento problém se týká téměř čtyř set studentů. „S kolegy jsem se snažil najít nejvhodnější řešení jak pro studenty, tak pro vedení univerzity. Navštívili jsme v rámci toho všechny naše koleje, mluvili jsme s mnoha lidmi a věřím, že se nám podařilo docílit nejvhodnějšího kompromisního řešení,“ uvádí. Zabýval se také možnostmi, jak zlepšit a zrychlit stravování ve školních menzách.

Podle slov předsedy senátu AS VŠE, Petra Berky, se AS bude v budoucnu zabývat spíše „běžnou“ agendou. Konec minulého období byl poměrně hektický. „Bylo potřeba přizpůsobit vnitřní předpisy školy a fakult novele zákona o vysokých školách, bylo potřeba připravit žádost o institucionální akreditaci – senát tedy schvaloval veliké množství materiálů. Senát rovněž volil kandidáta na funkci rektora,“ vysvětluje Berka.

Jak se volí

Každý student VŠE má k dispozici dva hlasy, které může udělit dvěma zástupcům studentské kurie. Podmínkou však je, aby student přičetl hlasy pouze zástupcům své fakulty. Každá fakulta si rovněž volby organizuje sama – disponuje vlastní volební místností i časem, který se však příliš neliší. Volič se po příchodu k volbám musí prokázat identifikačním průkazem (občanka či ISIC) a na volebním lístku zaškrtnout jména svých kandidátů.

Zde uvádíme přehled přesných časů voleb (všechny 25. dubna 2018) a volební místnosti jednotlivých fakult:

Pro zvýšení účasti ve volbách navrhl Lukáš Hulínský, delegát VŠE ve Studentské komoře vysokých škol, aby se volby konaly na všech fakultách v jeden den. „Volby jsou propagovány na webových stránkách školy i fakult.  Další propagace je záležitostí kandidátů,“ vyjadřuje se k podpoře účasti předseda AS. iList se předsedy zeptal, zda by podle jeho názoru bylo dobrým nápad, aby vyučující upozorňovali na nadcházející volby. „Zvát na přednáškách studenty k volbám je myslím dobrý nápad,“ odpovídá Berka.

Aktivní účast

Pravidla pro přihlášení kandidátů jsou zveřejněná na webových stránkách jednotlivých fakult. Každý z přihlášených kandidátů má podle Volebního řádu VŠE právo uskutečňovat volební kampaň v prostorách školy. „Být členem Akademického senátu VŠE je důležitým posláním, které vám umožní poznat spoustu zajímavých lidí, hlouběji proniknout do fungování naší školy a s trochou úsilí prosadit i zajímavé věci, které mohou zlepšit život studentů na VŠE,“ uzavírá Vokálek.

Mohlo by tě zajímat: