Kolejní rada působí jako hromosvod

15. 1. 2008 | | Rozhovory

Každá kolej má svoji Kolejní radu, ve které působí lidé – studenti. Všímají si více svého okolí, snaží se vylepšovat kolejní prostředí. Jakým způsobem mohou tyto snahy realizovat? Co jim tato funkce přináší? Na otázky odpovídal předseda Centrální kolejní rady a zároveň člen Kolejní rady Jarov I. Michal Horáček.

Každá kolej má svoji Kolejní radu, ve které působí lidé – studenti. Všímají si více svého okolí, snaží se vylepšovat kolejní prostředí. Jakým způsobem mohou tyto snahy realizovat? Co jim tato funkce přináší? Na otázky odpovídal předseda Centrální kolejní rady a zároveň člen Kolejní rady Jarov I. Michal Horáček.

Co Kolejní rada dělá, jaká je její náplň práce?

Činnost kolejních rad je různorodá a velice se liší blok od bloku. Na některých blocích radní otevírají zabouchnuté dveře studentům, kteří si zapomněli klíče. Na Jarově I. to ale například dělají vrátní. Na Jižním Městě na podzim kolejní rady informují každého prváka o životě na kolejích, jeho právech a povinnostech. Obecně jsou všechny rady jakýmsi hromosvodem, prostředníkem mezi ubytovanými a vedením kolejí. Rady všech bloků se také během léta podílí na rozdělení lůžek na následující rok.

Proč si studenti nevyřeší situaci se zapomínám klíčů sami? Na co je třeba zásah radního?

Protože při otevírání pokoje náhradním, případně univerzálním klíčem, musí být přítomna úřední osoba. Dělá se to tak, že recepční tam, kde jsou k dispozici telefony, zavolají radnímu, ten

sejde k recepci, kde si vyzvedne klíč a zapomnětlivce, a po úspěšném otevření pokoje vrátí klíč na recepci.

Co znamená pro studenta být v Kolejní radě?

Být zvolen do kolejní rady pro studenta znamená především všímat si více svého okolí na kolejích. Být kritičtější vůči věcem a situacím, které dříve přecházel mlčky s tím, že to není jeho problém. V našem případě to znamená zasáhnout například proti výpadkům osvětlení na chodbách nebo nepřizpůsobivosti některých ubytovaných. Přínosem pro radního může být jistá míra vážnosti, které se těší u zaměstnanců kolejí a některých ubytovaných.

Jak vlastně probíhá takové zasahování?

Tak například právě v problému osvětlení, který je v současné době aktuální. Minulý týden jsem vedoucí informoval o noční tmě na bloku C. Světla pak několik dní fungovala, ale nyní se vše vrací do původního neutěšeného stavu a máme v plánu se s vedoucí sejít a nechat si vysvětlit princip rozsvěcení na jednotlivých chodbách. Zatím nevíme, zda se jedná o selhání lidského faktoru nebo techniky. Co se týče nepřizpůsobivých studentů, tak ty občas chodím „seřvat“.

Jak efektivní je spolupráce s vedením kolejí a Správou účelových zařízení (SÚZ)?

Obecně lze říct, že je jen málo reálných problémů, které by nešlo vyřešit s vedoucí. Jen to někdy trvá déle, než bychom si přáli.

Nedávno jsem si všimla výstrahy zahraničním studentům, aby dodržovali noční klid a nerušili ostatní. Jaký je na tento problém názor KR?

Jak jsem již zmínil výše, občas chodíme cizince, a samozřejmě i našince, osobně upozornit, že se nechovají jako lidé. Na stole mi leží písemná stížnost na několik konkrétních lidí. Protože mne na ně neustále upozorňují jejich sousedé a recepční, děláme nyní všechno pro to, abychom je z koleje vyloučili co nejdříve a ostatní to ještě stihli zaznamenat a poučit se.

V jakých případech může rada studentovi pomoci?

Například nelze studenta během semestru přestěhovat bez našeho souhlasu. V červnu se stěhuje velké množství studentů z kolejí dříve a na pokojích často zůstává jediný člověk. Z hlediska SÚZ jde o ekonomickou zátěž, a proto by každé léto ráda tyto studenty sestěhovávala dohromady. Kolejní rady hájí zájmy studentů a i když pohnutky SÚZ chápeme, vždy jsme bojkotovali snahy o narušení statutu quo. Přestěhování studenta bez jeho souhlasu, zvláště pak ve zkouškovém období, bychom nemohli připustit. S tím souvisí i nutnost podpisu radních pod ukončením ubytovací smlouvy vyvolaném vedoucí koleje. Například asi před dvěma lety jsme se po obdržení petice celého patra rozloučili se čtyřmi nenapravitelnými vandaly. Někdy dokážeme uspíšit opravy rozbitého vybavení, pokud se náprava klasickou cestou vleče, ale v takových případech se na nás studenti obracejí minimálně.

Chystá Kolejní rada nějaké novinky?

V současné době se připravuje studie rekonstrukce hřiště v areálu jarovských kolejí. Za Centrální kolejní radu se zúčastňuji jednání osobně a věřím, že se příští rok sportoviště dočká přijatelnější podoby.

Co tě přivedlo k tomu stát se radním?

Jsem v radě Jarov I. čtvrtým rokem. Před třemi lety jsem si chtěl vyzkoušet, zda dokážu vést úspěšnou volební kampaň v prostředí, kde mne skoro nikdo nezná. Zůstávám kvůli jistému pocitu zadostiučinění, protože mi situace na kolejích není lhostejná a čas od času se při výkonu funkce i bavím.

Máš z toho vlastně alespoň nějaké výhody?

Jako každý radní, který se podílí na rozdělování kolejí, bydlím přes léto zdarma (obecně se to týká zpravidla tří lidí z každého bloku). Také mám rychlejší přístup k některým informacím než ostatní studenti, což se může někdy hodit.

O jaké jde informace?

Například změny cen kolejného. Nebo jsem díky rezervaci ubytování věděl o sjezdu jedné organizace dříve než její řadoví členové.

Co je podle tebe ještě potřeba vylepšit?

Velice složitá otázka. Na našich kolejích se točíme v začarovaném kruhu. I kdyby se na „lepší věci“ zrovna našly peníze, nesetkáme se s velkou ochotou vedení je pořídit kvůli vysoké míře vandalismu, kterou koleje VŠE trpí. Minulý víkend jsem byl zcela nadšený ze svojí návštěvy vídeňských kolejí. Na společných kuchyňkách tam jsou běžné elektrické trouby. Celý víkend tam není ze zaměstnanců ani noha, přitom je tam čisto a zařízení netrpí nejmenšími újmami. Dovedu si živě představit, že by u nás trouba nevydržela ani týden s nepoškozenými ovladači a bez díry ve dvířkách…

Mohlo by tě zajímat: