Kolejní rada – znáte je?

16. 11. 2000 | | Nezařazené

Půjčování videa nebo otevírání pokoje těm, kdo zapomněli klíče, není zdaleka jedinou činností členů kolejí rady, která – mimo jiné – rozhoduje o přidělení pokojů na kolejích VŠE. Přesto jsou zmíněné příklady často jedinou příležitostí, kdy s nimi ubytovaní studenti přicházejí do kontaktu.

Půjčování videa nebo otevírání pokoje těm, kdo zapomněli klíče, není zdaleka jedinou činností členů kolejí rady, která – mimo jiné – rozhoduje o přidělení pokojů na kolejích VŠE. Přesto jsou zmíněné příklady často jedinou příležitostí, kdy s nimi ubytovaní studenti přicházejí do kontaktu.

Kolejní rada (KR) je podle svého statutu “voleným orgánem, jehož úkolem je hájit práva studentů ubytovaných na kolejích VŠE.” Provádí přidělování pokojů na koleji a schvaluje závažná rozhodnutí vedení koleje, jakým je například vyloučení z ubytování. Na každé koleji má KR nejméně tři, zpravidla však pět členů. Volby do KR se konají každý rok, zájem ubytovaných zvolit si své zástupce ale bývá malý. Většinou se omezuje jen na okruh přátel kandidátů. Navíc je informovanost o možnosti kandidovat a o termínu konání voleb minimální. List papíru vyvěšený mezi jiné na nástěnce ve vestibulu koleje dva dny před konáním voleb jistě velkou pozornost nevzbudí.

Na Jarově II volby proběhly již 25. října 2000. Kandidátů i obsazovaných pozic bylo pět, ke zvolení stačil jediný hlas. Volit přišlo 32 studentů, tedy 10 % ubytovaných na této koleji. “Nízká účast svědčí o tom, že studenti se o chod koleje nestarají a je jim jedno, kdo je zastupuje,” konstatoval Jiří Farkaš, který je nyní členem KR Jarova II třetí rok. “To, že někdo zlanaří pár kamarádů, aby ho zvolili, je snad normální. Jen je občas potřeba přesvědčit i nekamarády,” dodal.

Na Jarově I budou podle informací Jakuba Chmelíka volby vypsány v souladu se statutem, tj. do 30. listopadu 2000. “Na regulérnost voleb si nikdy nikdo nestěžoval, zápisy o volební účasti proto neuchováváme. Obecně lze říct, že zájem studentů o volby do KR je stejně nízký, ne-li horší než do Akademického senátu VŠE,” uvedl. Jakub je členem KR Jarova I dva roky, kandidovat bude znovu i proto, že udržuje web kolejní rady (http://kumbal.vse.cz/kr/). Podle svých slov je jednou z mála osob, která je schopná ubytování koordinovat. “Dostaneš jednu obodovanou databázi a máš odpovědnost za to, že bude včas hotovo celé ubytování: rozhození lidí na bloky a pokoje, tisk rozhodnutí a smluv, obálkování. Je to asi 10 000 listů papíru. Samozřejmě to nedělá jeden člověk, ale jako koordinátor například všechno tisknu,” vysvětlil Jakub a dodal: “Slíbil jsem SÚZ (Správa účelových zařízení – pozn. red.), že buď budu příští ubytování zase dělat, nebo minimálně někoho zaškolím. Zejména proto kandiduji opět do KR, za ubytování cítím určitou odpovědnost.”

Mohlo by tě zajímat: