Komerční komunikace – reakce na otevřený dopis

19. 6. 2006 | | Názory

Reaguji na dopis studentů, kteří nesouhlasí s postupem při výběrů posluchačů na vedlejší specializaci Komerčních komunikace. Mladí kolegové mají svým způsobem pravdu i nepravdu. Pokusím svůj názor vysvětlit. Je asi nedůstojné spát po tři dny ve spacáku v prostorách VŠE, ale na druhou stranu je tento výběr naprosto objektivní. Neumožňuje protežování, manipulace s testy atd. Ze všech anket, které máme za poslední čtyři roky, vyplývá, že studenti tento způsob výběru upřednostňují.

Reaguji na dopis studentů, kteří nesouhlasí s postupem při výběrů posluchačů na vedlejší specializaci Komerčních komunikace. Mladí kolegové mají svým způsobem pravdu i nepravdu. Pokusím svůj názor vysvětlit.

Je asi nedůstojné spát po tři dny ve spacáku v prostorách VŠE, ale na druhou stranu je tento výběr naprosto objektivní. Neumožňuje protežování, manipulace s testy atd. Ze všech anket, které máme za poslední čtyři roky, vyplývá, že studenti tento způsob výběru upřednostňují. Dopis také podepsalo jen osm studentů z více jak třiceti přihlášených.

Během přihlašování jeden student také ostře vytkl sekretářce naší katedry, že jsme placeni z jeho daní, že se na škole stejně jen flákáme a podobné lahůdky. Chlapec si neuvědomil, že vedlejší specializace je trochu o něčem jiném. Nejen, že jsme dali dohromady přes 50 špičkových expertů, kterým dáváme hodinovou odměnu asi desetkrát nižší nežli dostanou na soukromé vysoké škole, že jsme jedna z několika málo vysokých škol v Evropě, které již učí podle potřeb Evropské Asociace Komunikačních Agentur a dle zásad International Advertising Association. Věřím, že snad stojí za to si tuhle specializaci vystát. Absolventi totiž většinou nemají následně problém se zaměstnáním. Nebude nic lehčího, nežli připravit test, prověřit si studenty podle známek apod.

Ve středu 21. 6. je v Akademickém klubu VŠE setkání s lektory naší vedlejší specializace, vybraným studentům budeme předávat certifikáty AKA, děkanka fakulty FMV předá čestné uznání panu Drtinovi, řediteli agentury Wunderman, za deset let spolupráce a pochopitelně projednáme i problém přijímání. Anebo se také rozhodneme, že nepodlehneme nátlaku a vše zústane při starém. Redakce Studentského listu dostala pozvání se jednání zúčastnit. Nicméně soudím, že studenti odvedli ve svém dopise velice slušnou textařskou práci a tak se vskutku těším na jejich výuku v již pátém ročníku vedlejší specializace Komerčních komunikací. Věřím, že nejlepší bude si vše vyříkat tak říkajíc „face to face“.

Ing. Jiří Mikeš

Mohlo by tě zajímat: