Komise odvolána – změny předmětů v nedohlednu

18. 2. 2003 | | Nezařazené

Změny v koncepci celoškolského základu, které měly být podle původních plánů zavedeny do praxe již v září příštího akademického roku, zatím neprošly úspěšně schvalovací procedurou. Jak vyplývá z jednání Akreditační komise VŠE, nová podoba povinných předmětů dosud není definitivní.

Změny v koncepci celoškolského základu, které měly být podle původních plánů zavedeny do praxe již v září příštího akademického roku, zatím neprošly úspěšně schvalovací procedurou. Jak vyplývá z jednání Akreditační komise VŠE, nová podoba povinných předmětů dosud není definitivní.

Příslušné fakulty měly podrobně rozpracovány návrhy na změny celoškolského účetnictví, ekonomie a financí podniku již v prosinci roku 2001. Stalo se tak po rozhodnutí rektorky a všech děkanů, že celoškolský základ, který bude povinný pro studenty VŠE, má být široký a pokrývat všechny tzv. domény CEMS.

Jednotlivé plánované změny (viz článek Změny na sebe nenechají dlouho čekat) byly na zasedáních školní akreditační komise postupně projednávány, rektorka a děkani však dvakrát využili svého práva veta a usnesení komise zamítli. „I kdyby se brzy vše schválilo, není příliš pravděpodobné, že by se podle nových plánů učilo od září,” říká k tomu předsedkyně dnes již odvolané akreditační komise doc. Dana Zadražilová a dále dodává: „Kdyby tomu tak mělo být, museli bychom studijní programy psát už v únoru. Ty by se pak promítly do změn studijního plánu pro příští akademický rok. S tím jsou ale spojené i technické problémy s výpočetním systémem, jehož stávající kapacitu by nové studijní plány překračovaly.“

Komise schválila nový předmět Finance podniku, ale odmítla návrh nové podoby ekonomie, kvůli nejasné dělbě kreditů mezi jednotlivé předměty. Nesouhlasila ani s novým rozložením kreditů v účetnictví, s odůvodněním, že studenti byli spokojeni s původním rozsahem cvičení, jež měly být podle nových plánů omezeny. Katedra matematiky předložila po neúspěšných návrzích na redukci počtu hodin nový plán, který počítal jednak s omezeným počtem cvičení, ale zároveň i s redukcí rozsahu učiva. Návrh byl však děkanem Fakulty informatiky a statistiky doc. Richardem Hindlsem z projednávání komise stažen.

Na svém posledním listopadovém zasedání rozhodla Akreditační komise VŠE také o prodloužení akreditace Mikroekonomie I. Předmětu Makroekonomie I zatím akreditace prodloužena nebyla. Podle slov doc. Zadražilové děkan Fakulty národohospodářské doc. Straka návrh na prodloužení akreditace i alternativní návrhy profesora Holmana během jednání komise stáhl.

O dalších změnách v předmětech by měla jednat nová akreditační komise, činnost dosavadní totiž rektorka Jaroslava Durčáková ukončila na zasedání vědecké rady a odvolala všechny její členy. Podle představ doc. Zadražilové by měla mít tato instituce v budoucnu omezené pravomoci a „plnit spíše funkci hodnotícího či doporučujícího orgánu.” Domnívá se rovněž, že uplatňování práva veta rektorkou a děkany na rozhodování akreditační komise jednání brzdí a nevede k pružným řešením.

Mohlo by tě zajímat: