AKTUALIZOVÁNO: Koronavirus zkouškové období ani přijímačky zatím neovlivní

26. 3. 2020 | | Zprávy ze školy státnice, zkouška

Aktuální epidemie koronaviru zavřela kromě všech obchodů a akcí i školy. Vysoká škola ekonomická (VŠE) se tak téměř kompletně a na neurčito přesunula do virtuálního světa s výukou probíhající online. Přestože je škola z velké části odkázaná na rozhodnutí a další postup vlády, zatím se snaží dodržovat původní harmonogram semestru. Zkoušky, státnice, prázdniny i přijímací řízení by tak měly proběhnout podle plánu.

Informovala o tom rektorka VŠE Hana Machková ve svém rozhodnutí ze čtvrtečního rána. Semestr by měl skončit 15. května se zkouškovým probíhajícím od 18. května do 26. června, tedy tak, jak bylo od začátku plánováno. V ohrožení nejsou ani státní závěrečné zkoušky. První studenti můžou ke státnicím přijít už 2. dubna, režim ale bude přísnější než jindy. Studenti budou kontrolováni podle seznamu těch, kdo má ten den být ve škole, a hned po ukončení zkoušky budou povinni školu opustit, aby se počet shromážděných osob omezil na minimum. Rektorka zároveň opět vyzvala studenty, aby pokud možno nezůstávali na kolejích.

AKTUALIZOVÁNO: V pátek byla informace o možnosti konání státních závěrečných zkouškách upravena: „státní závěrečné zkoušky (se) zatím stále konat nemohou. SZZ bude možné konat, jakmile dojde k uvolnění současných omezujících opatření,“ stojí ve vyjádření. Tato změna musela nastat na popud Ministerstva školství. Podle školy by se však tato změna měla dotknout pouze hrstky studentů, kteří budou včas informováni.

Zájemci o studium na ekonomce na bakalářském i magisterském stupni zatím mohou počítat s původním plánem přijímaček. Podle dalšího rozhodnutí ze stejného dne by se termíny ani podmínky upravovat neměly. To platí i pro podávání přihlášek, které je již tradičně možné do 30. 4. Pokud dojde k dalším změnám, které běžný průběh přijímaček ohrozí, bude škola jednat operativně a uchazeče informovat.

Jediný termín, který se má zatím posouvat, je ten pro přihlašování do cizojazyčných studijních programů. Zájemci budou mít nově čas až do 30. června. Zároveň však zahraničním studentům, kteří se kvůli epidemii COVID-19 nebudou moci dostavit na zkoušky, bude vrácen poplatek za přihlášku.

Změny pocítili i ubytovaní na kolejích. Správa ubytovacích zařízení (SÚZ) včera vydala Příkaz, ve kterém ruší standardní měsíční výpovědní lhůtu a zároveň nabízí studentům, kteří nemají možnost se vystěhovat, nechat pokoje tak, jak nyní jsou, za cenu 20 % řádného kolejného. Tato varianta však počítá s omezením přístupu na pokoje. Rektorka navíc mimořádně vyhlásila, že ti, kterých se situace týká, obdrží v dubnu mimořádné ubytovací stipendium ve výši 20 % řádného kolejného.

Foto: redakce iList

Mohlo by tě zajímat: