Krátce z VŠE

18. 5. 2005 | | Nezařazené

Povinnost předložit potvrzení o splnění všech studijních povinností ukládá studentům hlásícím se ke státní bakalářské zkoušce opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky z 1. dubna 2005. Akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu schválil Akademický senát VŠE.

Povinnost předložit potvrzení o splnění všech studijních povinností ukládá studentům hlásícím se ke státní bakalářské zkoušce opatření děkana Fakulty informatiky a statistiky z 1. dubna 2005. Toto potvrzení vydává studijní referentka a student ho odevzdá na katedře, která zkoušku zajišťuje.

Akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu schválil Akademický senát VŠE. Program se ve spolupráci s ČVUT začne vyučovat od zimního semestru. Je určen pouze studentům, kteří mají dokončené bakalářské studium technického směru. Uvažuje se i o zapojení studentů s jiným než technickým vzděláním. Ti by museli absolvovat roční vyrovnávací studium.

Mohlo by tě zajímat: