Vypsán intenzivní kurs Ekonomické analýzy práva v angličtině

3. 4. 2003 | | Nezařazené

Zajímá Vás vztah ekonomie a práva? Chcete aplikovat ekonomické modely na reálné případy? Chcete poznat dynamický směr ekonomie oceněný Nobelovou cenou? Láká Vás kurs v angličtině od US profesora světové třídy přímo na VŠE? Katedra ekonomických teorií, FNH VŠE ve spolupráci se Společností pro právní a ekonomické vzdělávání Praha vypisují nový kompaktní kurs DET455 – Ekonomická analýza práva.

Zajímá Vás vztah ekonomie a práva? Chcete aplikovat ekonomické modely na reálné případy? Chcete poznat dynamický směr ekonomie oceněný Nobelovou cenou? Láká Vás kurs v angličtině od US profesora světové třídy přímo na VŠE? Jste ochotni výuce věnovat trochu více než obvykle?

Katedra ekonomických teorií, FNH VŠE ve spolupráci se Společností pro právní a ekonomické vzdělávání Praha vypisují nový kompaktní kurs

DET455 Ekonomická analýza práva

dvoukreditový předmět v angličtině, výuka v květnu 2003.

Vyučující

prof. Bruce L. Benson, Florida State University

Ing. Radovan Kačín, KSA VŠE

Zařazení

oborově volitelné či CJA pro FNH, CVV pro ostatní

Anotace

Aplikace ekonomických (nematematických) nástrojů na právo. Analýza právních norem a soudních rozhodnutí a jejich dopadu na společnost. Smluvní právo, vlastnická práva, odpovědnost za škody, trestní právo, procesní právo, právo duševního vlastnictví. Právní rámec ekonomiky a ekonomická transformace.

Hodnocení

1. Stručný test a seminární práce na zvolené téma

2. Ústní zkouška nad seminární prací

Termín výuky

Vtýdnu od 12/5 dopoledne 9,00-13,00 (a krátce v příštím týdnu), termín podmíněn časovými možnostmi zahraničního profesora.

Registrace

osobně na sekretariátu katedry ekonomických teorií (počet míst v kurzu je omezen), paní Alena Šalbabová, 22NB, po-čt 9,00-11,30

Další informace k průběhu a obsahové náplni kursu u Ing. Radovana Kačína na adrese kacin@vse.cz.

Mohlo by tě zajímat: