Má vaše odborná práce na to, stát se nejlepší? Zkuste to zjistit

31. 10. 2017 | | Kariéra, Zprávy ze školy unnamed

Institut energetické ekonomie Vysoké školy ekonomické (VŠE) ve spolupráci se svými partnery (ČEZ, EY Česká republika a dalšími) již po sedmé vyhlašuje soutěž Energy Economics Contest. Jejím cílem je najít nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie. Nezáleží přitom na tom, zda je bakalářskou, diplomovou, seminární nebo jinou odbornou prací na dané téma.

Práce do soutěže můžete posílat ve dvou kategoriích, a to „Nejlepší absolventská práce“ a „Nejlepší neabsolventská práce“. Z každé kategorie postoupí do finále tři nejkvalitnejší práce. Finále se koná 21. listopadu na půdě ekonomky. Během něj bude mít finalista deset minut na to, aby svou práci co nejlépe odprezentoval porotě složené z partnerů institutu. Nejlepší práce v každé kategorii bude odměněna finanční částkou v hodnotě deset tisíc korun, za druhé místo obdrží výherce pět tisíc korun.

I neúspěšní finalisti se můžou těšit na věcné ceny partnerů Institutu a certifikát potvrzující jejich účast ve finále. Loňským vítězem se stal Petr Pavlíček z Českého vysokého učení technického s diplomovou prací na téma „Eknomická efektivnost výroby biometanu“. Druhé místo obsadil student VŠE Marek Kovář z Národohospodářské fakulty s bakalářskou prací na téma „Ekonomická proveditelnost dostavby nového bloku jaderné elektrárny v České republice“.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 13. listopadu. Více informací naleznete zde.

Foto: archiv Institutu energetické ekonomie

Mohlo by tě zajímat: