Reportáž TV Prima o Národohospodářské fakultě už řeší právníci

22. 10. 2011 | | Nezařazené

TV Prima se odmítla za reportáž veřejně omluvit, vedení
Národohospodářské fakulty (NF) se ale nevzdává. Doplnili jsme vyjádření
ministerstva školství.

Jak jsme vás informovali, děkan NF docent Miroslav Ševčík (na snímku)
požádal zástupce TV Prima o veřejnou omluvu kvůli zavádějící reportáži.
Televize to ale odmítla. Vedení NF proto předalo věc svým právníkům,
kteří podají na TV Prima stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání. Pro server ilist.cz to uvedla proděkanka pro rozvoj a PR na
Národohospodářské fakultě Soňa Křítková.

Dodala, že v Lidových novinách vyjde rozhovor s děkanem, který má
celou záležitost objektivně vysvětlit.

Z reportáže TV Prima vyplývá, že ministerstvo školství (MŠMT) hodlá
prověřit, zda obchodování s kreditovými poukázkami neodporuje evropskému
systému ECTS. Reportér dokonce varuje, že NF hrozí „neprodloužení
další výuky”.

Na otázku, zda ministerstvo záležitost opravdu prošetřuje, odpovědělo
MŠMT neurčitě. „Pokud by MŠMT naznalo, že systém organizace studia
narušuje záruky řádného uskutečňování výuky, mohlo by k této
skutečnosti přihlédnout v rámci řízení o akreditaci studijních
programů,“ dostali jsme odpověď z tiskového odboru MŠMT. Ministerstvu se
nelíbí, že systém přidělování poukázek na NF vnáší do
veřejnoprávního vztahu mezi vysokou školou a studentem soukromoprávní
ujednání.

Vedení fakulty se proti zprávě TV Prima ostře ohradilo. Rozeslalo e-maily
všem studentům NF a uveřejnilo protestní prohlášení
na svých stránkách. Označilo reportáž za „neprofesionální, nepravdivou
a zavádějící”.

„Celá fakulta považuje reportáž za vykonstruovaný atak, který se ani
v nejmenším nezakládá na pravdivých základech,“ uvedla proděkanka
Křítková.

„Mrzí mne, že jsem během návštěvy pana redaktora nepostřehl jeho
duševní chorobu. Naopak ve mne vzbudil pocit, že má zájem pochopit, proč
to děláme. Oni ale od začátku chtěli odvysílat zprávu o tom, jak se
ministerstvo chystá zavřít školu. Mne použili jen k doznání, že jsme si
našich zločinů vědomi,” řekl proděkan pro pedagogiku NF Daniel
Šťastný, který v reportáži vystoupil.

Podle Šťastného prověřovalo MŠMT systém obchodování s poukázkami
již několikrát. Nikdy ale nedošlo k tomu, že by NF porušovala
předpisy.

Vypadá to, jako by po škole chodili veksláci

Vedení NF si systém přidělování poukázek, který funguje již pět
let, ale pochvaluje. „Zbavili jsme se nutně subjektivního břemene
rozhodování o tom, kdo si zaslouží přidat poukázky a kdo ne. Nahradili
jsme to jasně stanovenými pravidly, která eliminují nařčení z korupce
či protežování některých studentů,” vysvětluje Šťastný.

Na ostatních fakultách k přidělování dodatečných poukázek
přistupují jinak, rozhodují o tom proděkani pro studium. Více se
o postupu jednotlivých fakult můžete dozvědět v našem článku.

Podle příspěvků na facebookové stránce NF reagovali negativně na
reportáž i samotní studenti NF. „Je to jednostranný a neobjektivní
pohled autora. Například na to, že studium na NF je poměrně náročné a
ztratit kredity není vůbec žádný problém, i když se člověk snaží,“
napsala jedna ze studentek.

„Setkala jsem se s reakcemi lidí, kteří neznají poměry na škole. Ti
si myslí, že tu obchodujeme s kredity za odstudované předměty. A že si
tím de facto kupujeme diplom,” řekla pro ilist.cz studentka NF Jana.
„Vypadá to, jako by tu po škole chodili veksláci,” dodává její
spolužák Michal.

O pravidlech pro obchodování s poukázkami si můžete více přečíst
v našem dalším článku
nebo na stránkách fakulty.

Mohlo by tě zajímat: