Nákup kreditových poukázek se může prodražit

18. 3. 2010 | | Nezařazené

Posluchači Národohospodářské fakulty mohou jako jediní z celé VŠE
získat náhradní kreditové poukázky jejich nákupem od ostatních studentů.
Protože se na toto téma rozputaly na stránkách www.ilist.cz vášnivé diskuze, rozhodli jsme se
zjistit, jaká má toto obchodování pravidla.

Poukázky je na Národohospodářské fakultě (NF) možné získat zcela
zdarma (darem od jiného studenta), nebo se je pokusit koupit. Cena jedné
poukázky pak značně kolísá v závislosti na dohodě mezi prodávajícím a
kupujícím. Pro představu se však jedna přebytečná poukázka od
„končícího“ studenta dá sehnat za přibližně 250 korun. Student NF,
který potřebuje nakoupit, by tedy díky poměru 10:1 musel investovat zhruba
2 500 korun, aby získal jednu kreditovou poukázku použitelnou při jeho
dalším studiu.

Student NF Jiří tuto cenu považuje za nepřiměřenou. „Možnost kupovat
kreditové poukázky je pro mě sice výhodou, nicméně cena je dost vysoká a
hledání studenta, který se mnou obchod za přijatelných podmínek uzavře,
dá také velkou práci,“ stěžuje si. Dle jeho názoru se tím v tomto
ohledu navíc NF přibližuje některým soukromým vysokým školám, což na
ni nevrhá dobré světlo v očích ostatních studentů. „Dobré ovšem je,
že obchodování na naší fakultě má svá jasně daná pravidla,“ hodnotí
kladně závěrem. Omezujících pravidel je hned několik a jsou popsána ve
Studijní vyhlášce NF.

Vzdát se svých poukázek ve prospěch studenta NF může opět pouze
student NF (neabsolvent), a to jen ten, jemuž do úspěšného konce studia
chybí získat třicet a méně kreditů. Musí tak také učinit v míře,
která nezamezí jeho úspěšnému dokončení studia. Administrativně
probíhá tento proces písemnou formou u příslušné studijní referentky,
kde se vyžaduje přítomnost pouze „doporučujícího“ studenta.

Důležitý je také převodní poměr. Za každých deset poukázek,
kterých se doporučující student studijního plánu E vzdá, obdrží
nabývající student stejného plánu jednu kreditovou poukázku navíc. Pro
převody ze studijních plánů C, D do E a platí upravené převodní poměry
(7:1 a 15:1). Děkan může přidělovat i necelé poukázky (například 0,6),
a to přesně podle počtu poukázek, jichž se doporučující
student vzdal.

Poslední podmínka, kterou Studijní vyhláška upravuje, se týká
maximálního počtu poukázek, které může děkan přidělit. Tato hranice je
stanovena jako polovina počtu rezervních poukázek, které dostal student
přidělené na začátku studia. Pro bakalářské studium, kde je
standardních 36 rezervních poukázek, by tedy maximum bylo osmnáct
dodatečných poukázek (v přepočtu tedy celkem 180 poukázek od různých
doporučujících studentů).

Jednu kreditovou poukázku navíc lze na NF také získat za každý
zápočet z kurzu tělesné výchovy na VŠE. Započítávají se však pouze
kurzy získané po zimním semestru 2007/2008 včetně. Deset kreditových
poukázek je pak možno obdržet za zahraniční studijní pobyt v délce
alespoň jednoho semestru. Podmínkou ale je, že vystudované předměty
v zahraničí byly uznány do posluchačova studijního plánu na NF.

Mohlo by tě zajímat: