Omluvy termínů zpoza mříží – MUDr. Neschopenková půjde sedět na doživotí!

13. 5. 2002 | | Nezařazené

Podle novely Zákona o poskytování neschopenek se od nynějška mění postavení lékařů, kteří tyto doklady vydávají. V minulosti byli tito lidé předmětem celospolečenského obdivu a respektu. Podle novely zákona však půjdou za každou neoprávněně vydanou neschopenku sedět na jeden rok.

Podle novely Zákona o poskytování neschopenek se od nynějška mění postavení lékařů, kteří tyto doklady vydávají. V minulosti byli tito lidé předmětem celospolečenského obdivu a respektu (jejich ordinace byly často vyhledávány „pacienty“ z velmi širokého okolí). Podle novely zákona však půjdou za každou neoprávněně vydanou neschopenku sedět na jeden rok. Jako první exemplární případ potrestání za prodávání neschopenek se stala oblíbená lékařka MUDr. Drahomíra Neschopenková. Podle verdiktu soudu půjde sedět na doživotí.

V odůvodnění rozsudku příslušného soudu se přímo uvádí: „Nejsme sice schopni Neschopenkové prokázat přesný počet neschopenek, přesto je však jisté, že jich každý pracovní den prodala nejméně padesát. Ve zkouškovém období studentů VŠE až trojnásobek. Při takovém tempu za posledních deset let musela prodat nejméně sedmdesát tisíc neschopenek. Vzhledem k tomu, že český soudní řád trest v délce trvání sedmdesát tisíc let neumožňuje, odsuzuje se Neschopenková na doživotí!“

K tomuto výroku se z pražské Ruzyně pro Monokl exkluzivně vyjadřuje přímo Neschopenková: „Jsem nevinná!!! Moji studenti mi rozumí! Moji studenti mě zbožňují!!! Beze mne VŠE zkrachuje, polovinu studentů vyhází hned na konci příštího semestru.“ Jak se zdá, zatčení Neschopenkové je opravdu proti zájmům nejen studentů ale dokonce i samotné školy, která v poslední době dokonce uvažovala o zřízení ordinace s psacím strojem pro Neschopenkovou přímo v budově školy. Nyní na podporu poškozené lékařky organizuje podpisovou akci. Petice je připravena k podpisu na všech studijních odděleních a do současné chvíle ji podepsalo několik tisíc spokojených studentů – klientů.

Další akcí na podporu potrestané lékařky byla včerejší nepovolená demonstrace studentů VŠE před branami Ruzyně. Ministerstvo zdravotnictví nakonec podlehlo nátlaku a povolilo Neschopenkové výjimku ze zákona. Podle ní bude moci úřednice ordinovat přímo ze své cely pomocí SMS. Student si pomocí krátké textové zprávy od lékařky vyžádá neschopenku. Za tento úkon mu bude z kreditu strženo 300 korun, které budou ihned převedeny na účet Neschopenkové. Ta posléze pošle neschopenku přímo příslušné katedře, která danou zkoušku nebo předmět neprodleně omluví. S tímto šalamounským řešením jsou nakonec spokojeny všechny zúčastněné strany v čele s vedoucím oddělení pro informatizaci a dekalamitalizaci, Ing. Josefem: „Celý proces se tím značně zjednoduší. Konečně můžeme říct, že VŠE vstoupila do věku turbulentně infromační společnosti!“

Mohlo by tě zajímat: