Na dvojke sa skriptá nedotujú

14. 9. 2004 | | Zprávy ze školy

Na dotáciu skrípt sa v kalendárnom roku 2004 vyhradilo 2,7 milióna korún. Táto čiastka sa následne prerozdelila medzi fakulty. Spôsob jej využitia sa líši. Ako uviedol Tomáš Kubálek, prodekan pre pedagogiku FPH, peniaze určené na dotáciu skrípt sa delia medzi fakulty vežmi exaktným spôsobom. „Prvním kritériem je počet studentů dané fakulty. Dalším jsou takzvané studentokredity, což je počet kreditů zapsaných v daném roce,“ dodáva Kubálek.

Na dotáciu skrípt sa v kalendárnom roku 2004 vyhradilo 2,7 milióna korún. Táto čiastka sa následne prerozdelila medzi fakulty. Spôsob jej využitia sa líši. Ako uviedol Tomáš Kubálek, prodekan pre pedagogiku FPH, peniaze určené na dotáciu skrípt sa delia medzi fakulty vežmi exaktným spôsobom. „Prvním kritériem je počet studentů dané fakulty. Dalším jsou takzvané studentokredity, což je počet kreditů zapsaných v daném roce,“ dodáva Kubálek. Podža jeho slov sa neskôr vypočíta percentuálny podiel každej fakulty na študentokreditoch a počte študentov. Aritmetickým priemerom týchto dvoch čísel vyjde konečný podiel každej fakulty na dotáciách na edičnú činnosť.

Okrem Fakulty medzinárodných vzťahov, kde podža prodekana Jiřího Zemana hradia z dotácií len autorský honorár, sa na všetkých fakultách dotujú aj skriptá. „Týká se to zejména skript s malým nákladem, skripta s velkým nákladem vycházejí cenově dobře,“ uviedol Jan Pelikán, prodekan pre pedagogickú činnosť na FIS a dodal: „Dělám to ve spolupráci s autory, v některých případech dosahuji nižší ceny i tím, že autor se vzdá časti honoráře, nebo jsou skripta financována i z jiných zdrojů.“

Podobný princíp funguje aj na FFÚ a FNH. „Vždy přitom musíme zvážit zároveň rozpočet fakulty na dotace, prodejnost skript a cenu předchozích vydání. Například špatně stanovená dotace by mohla způsobit, že za danou cenu se skripta neprodají a fakulta ponese finanční důsledky a bude mít méně peněz na jiné skriptum. Každopádně je ale hlavním účelem dotace snížení dopadu vysokých nákladů skript na studenty,“ uvádza prof. Květa Kubátová, predsedkyňa edičnej komisie na FFÚ.

Na FPH sa podža Tomáša Kubálka snažia, aby študenti platili len za technické náklady vzniku a šírenia diela. V priemere to vychádza na 0,63 koruny za jednu stránku skrípt. Ako ďalej uviedol, skriptá nie sú hodnotnou publikačnou činnosťou pre vyučujúceho kandidujúceho na docentúru a dodáva: „Vyučující musí dokladovat svoji fundovanost publikační činností, kterou mohou být knihy vydané v renomovaném vydavatelství, ne skripta.“

Cena skrípt sa medzi jednotlivými fakultami líši. Na druhej fakulte skriptá Boženy Plchovej Česká republika a Evropská unie, ktoré majú 150 strán a vyšli podža Plchovej v náklade viac ako 500 kusov, stáli okolo 200 korún. Zatiažčo za skriptá z tretej fakulty Manažerská informatika MS Excel od Tomáša Kubálka a Lenky Švecovej, ktoré majú 186 strán a vyšli v náklade 150 kusov, zaplatí študent 107 korún.

Mohlo by tě zajímat: