Fakulta informatiky a statistiky otevře akademii. Bude spolupracovat s praxí

6. 9. 2017 | | Zprávy ze školy hesla

Fakulta informatiky a statistiky, Katedra informačních technologií a studentský spolek 4FIS spouští pilotní ročník Data Science and Business Intelligence Academy VŠE. Studenti se v jejím rámci budou podílet na reálných případových studiích za pomoci odborníků z praxe. Úspěšní absolventi se budou moci chlubit znalostmi základních principů Data Science a budou schopni navrhovat a reálně implementovat kompletní řešení Business Intelligence.

Akademie je roční a po jejím ukončení student získá šest kreditů do svého studijního programu a certifikát. Nápad vznikl po loňské sérii workshopů, které fakulta pořádala společně se studentským klubem 4FIS. Velkým přínosem celého projektu je však spolupráce se společnostmi z praxe. Výuku povedou odborníci z Adastry, Dolphin Consulting, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, INEKON SYSTEMS, KPMG, Komixu nebo Solitea Business Solutions. “Spolupráce s partnery nám dovoluje do výuky zapojit profesionály z oblasti Data Science a Business Intelligence a především studentům přinést zajímavé případové studie z praxe,“ vysvětluje pro iList výhody akademie jeden ze zaměstnanců katedry Martin Potančok.

Do prvního ročníku nastoupí studenti už v říjnu a skončí v dubnu příštího roku. Zájemci se mohou přihlásit přes formulář na stránkách katedry do 25. září. Přihlášení na konci září absolvují výběrové řízení, které prověří znalosti zájemců z oblastí business analýzy, databází a Business Intelligence. V případě velkého zájmu uchazečů proběhnou následně pohovory. Během výběrového řízení se vybere patnáct až dvacet studentů, kteří se následně do akademie zapíšou.

Akademie cílí především na studenty čtvrté fakulty

Cílem akademie je poskytnout studentům systematicky rozšiřující vzdělání v oblasti Data Science a Business Intelligence. Znalosti, které získají účastníci kurzu, jsou nad rámce kurzů 4IT336 – Základy Business Intelligence a 4IT436 – Business Intelligence.

Do pilotního ročníku akademie se mohou přihlásit pouze studenti Vysoké školy ekonomické, i když ji do budoucna organizátoři plánují rozšířit na další vysoké školy. Zájemci musí být studenty třetího ročníku bakalářského nebo prvního (případně druhého) ročníku magisterského studia. Další podmínkou je absovování kurzů: 4IT216 – Analýza a návrh informačních systémů, 4IT218 – Databáze a 4IT336 – Základy Business Intelligence.

Pro úspěšné dostudování musí účastník vypracovat semestrální práce, které se vážou k tématům kurzů. Mezi nimi jsou například základní principy Data Science a Business Intelligence, dimenzionální modelování, návrh dimenzí, modelování datového skladu, návrh a implementace technologické platformy, vizualizace dat, design reportů a dashboardů. Zúčastnit se musí alespoň šesti ze sedmi témat.

Pro studenty ekonomky není akademie zpoplatněna. Účastník ale musí na začátku složit vratnou zálohu dva tisíce korun.

Mohlo by tě zajímat: